Trwa ładowanie...
dsocbm8

MIRBUD S.A. - Powzięcie informacji o wyborze oferty Konsorcjum, w którym partnerem jest spółka za...

MIRBUD S.A. - Powzięcie informacji o wyborze oferty Konsorcjum, w którym partnerem jest spółka zależna od Emitenta, jako najkorzystniejszej wśród ofert na zadanie inwestycyjne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Kontynuację budowy autostrady A-1 Toruń ? Stryków, Odcinek I Czerniewice ? Odolin od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolin ? Brzezie od km 163+300 do km 186+366". (4/2013)

Share
dsocbm8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o wyborze oferty Konsorcjum, w którym partnerem jest spółka zależna od Emitenta, jako najkorzystniejszej wśród ofert na zadanie inwestycyjne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Kontynuację budowy autostrady A-1 Toruń ? Stryków, Odcinek I Czerniewice ? Odolin od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolin ? Brzezie od km 163+300 do km 186+366". | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 31.01.2013r. otrzymał zawiadomienie z dnia 30.01.2013r. od spółki zależnej - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni, w której Emitent jest jedynym akcjonariuszem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Kontynuację budowy autostrady A-1 Toruń ? Stryków, Odcinek I Czerniewice ? Odolin od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolin ? Brzezie od km 163+300 do km 186+366", została wybrana oferta Konsorcjum firm: - SALINI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ? Lider, udział w Konsorcjum wynosi 33,34%, - IMPREGILO S.p. A Via del Missagla z siedzibą w Mediolanie, we Włoszech - Partner, udział w Konsorcjum wynosi 33,34%, - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., z siedzibą w Kobylarni ? Partner, udział w Konsorcjum wynosi 33,32% (dalej: "Konsorcjum"). Oferta złożona przez Konsorcjum spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Wartość
oferty brutto: 450.238.073,92 zł. W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsocbm8

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | Skierniewice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Unii Europejskiej | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (46) 833 98 28 | | (46) 833 97 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-17-02-207 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2013-01-31 Sławomir Nowak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsocbm8

Podziel się opinią

Share
dsocbm8
dsocbm8