Trwa ładowanie...
d47g1nt

MISPOL S.A. - Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku w przedmiocie rozpoznania skargi Spółki...

MISPOL S.A. - Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku w przedmiocie rozpoznania skargi Spółki na orzeczenie referendarza sądowego wydanego przedmiocie wniosku Spółki o podjęcie przez Sąd z urzędu postępowaniaw celu wykreślenia z KRS wpisu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowegoSpółki w drodze emisji akcji serii K i L (64/2011)

Share
d47g1nt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku w przedmiocie rozpoznania skargi Spółki na orzeczenie referendarza sądowego wydanego przedmiocie wniosku Spółki o podjęcie przez Sąd z urzędu postępowania w celu wykreślenia z KRS wpisu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K i L | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego Mispol S.A. ("Spółka") nr 58/2011 z dnia 21 września 2011 r. ? w którym Spółka poinformowała o wniesieniu środka zaskarżenia od postanowienia z dnia 8 września 2011 r. wydanego przez referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy") o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku Spółki z dnia 13 czerwca 2011 r. o podjęcie przez Sąd Rejestrowy z urzędu, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ("KRS"), postępowania mającego na celu wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki serii K i L skierowanej do Podlaskiego Towarzystwa Finansowo ? Inwestycyjnego Sp. z o.o. - Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał od pełnomocnika procesowego Spółki informację o postanowieniu Sądu Rejestrowego z dnia 8 listopada 2011 o umorzeniu postępowania w ww. sprawie.
Postanowieniem z dnia 8 listopada 2011 roku Sąd Rejestrowy umorzył postępowanie toczące się z urzędu w trybie art. 12 ust. 3 ustawy o KRS, stwierdzając że Sąd Rejestrowy nie jest kompetentny do ustalania kwestii należących do kompetencji sądów procesowych, a których rozstrzygnięcie może być podstawą do dokonania stosownego wpisu w rejestrze. Tym samym Sąd rejestrowy podzielił argumentację zawartą w orzeczeniu referendarza sądowego z dnia 8 września 2011 roku, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2011 z dnia 14 września 2011 r. Jednocześnie spółka wskazuje, iż w dalszym ciągu nie został rozpoznany przez Sąd Rejestrowy złożony przez spółkę wniosek z dnia 13 czerwca 2011 roku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze poprzez wykreślenie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej ? informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47g1nt

| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-399 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Octowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 74 99 358 | | 085 74 99 317 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 542-23-77-014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Petras Jašinskas Prezes Zarządu
2011-11-15 Piotr Domaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47g1nt

Podziel się opinią

Share
d47g1nt
d47g1nt