Trwa ładowanie...
d36bbx6
espi

MISPOL S.A. - Stanowisko Zarządu MISPOL S.A. w sprawie umieszczenia na wniosek akcjonariusza niek...

MISPOL S.A. - Stanowisko Zarządu MISPOL S.A. w sprawie umieszczenia na wniosek akcjonariusza niektórych spraw w porządku obrad NWZ MISPOL S.A. (51/2013)
Share
d36bbx6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu MISPOL S.A. w sprawie umieszczenia na wniosek akcjonariusza niektórych spraw w porządku obrad NWZ MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") informuje o przyjęciu przez Zarząd Spółki poniższego stanowiska w związku z faktem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako NWZ) zwołanego na dzień 4 lipca 2013 roku, poprzez umieszczenie - na wniosek akcjonariusza Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Bakalland") - sprawy dotyczącej odwołania wszystkich członków zarządu Spółki (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 49/2013 z dnia 14.06.2013 r.), mając na względzie uzasadnienie wniosku przedstawione przez Bakalland. 1. Zarząd Spółki oświadcza, iż wszystkich akcjonariuszy Spółki traktuje jednakowo w zakresie praw korporacyjnych i dostępu do informacji o Spółce, a jego działania nie mają na celu faworyzowania któregokolwiek z akcjonariuszy Spółki, zarówno obecnych jak i byłych. Zdaniem Zarządu Spółki, nie doszło do jakiegokolwiek uprzywilejowania akcjonariuszy Spółki, zarówno w zakresie dostępu do informacji, jak i możliwości
wykonywania praw korporacyjnych przez akcjonariusza. 2. Zarząd dokłada najwyższej staranności w związku z realizacją równego dostępu do informacji na temat Spółki, w tym jeśli chodzi o prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce jako spółce publicznej notowanej w obrocie giełdowym. 3. Zdaniem Zarządu Spółki działania Bakalland są przejawem konfliktu jaki zaistniał w akcjonariacie Spółki (okoliczność ta wynika m.in. z raportu bieżącego Bakalland nr 16/2013 z dnia 07.05.2013 r. (s. 3 załącznika do raportu)). Zarząd Spółki uważa, że spór korporacyjny istniejący pomiędzy akcjonariuszami Spółki, nie powinien oddziaływać negatywnie na prowadzenie spraw Spółki, w tym wykonywanie jej działalności operacyjnej. Z uwagi na to Zarząd oświadcza, iż jest przeciwny temu, aby jakiekolwiek spory pomiędzy akcjonariuszami Spółki wpływały negatywnie na działalność Spółki na rynku, a także na postrzeganie Spółki przez podmioty rynkowe. 4. Zarząd podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji
ekonomicznej Spółki, w tym działań mających na celu poprawę wyników finansowych Spółki, które w okresie ostatnich kilku lat przejawiały tendencję spadkową. Jednocześnie Zarząd zapewnia, iż wszelkie działania jakie są przez niego podejmowane mają na względzie tylko i wyłącznie dobro Spółki jako organizacji i podmiotu gospodarczego. 5. Działania podejmowane przez Zarząd Spółki nie są nakierowane na eskalację ewentualnych sporów pomiędzy akcjonariuszami Spółki, jak również nie jest ich celem angażowanie Spółki w te spory. 6. W związku z zapowiedziami Bakalland, że będzie kontynuowała spór z akcjonariuszem Spółki, oraz wobec faktu, że brak jest merytorycznych podstaw do przeprowadzenia zmian w składzie Zarządu, działania Bakalland zmierzające do odwołania wszystkich obecnych władz Spółki należy traktować jako próbę instrumentalnego wykorzystywania Spółki dla celów dalszego prowadzenia przez Bakalland powyższego sporu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
d36bbx6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2013-06-17 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6