Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

MIT - Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26.01.2011 (13/2011)

MIT - Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26.01.2011 (13/2011)
Share
d3m7pnv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
MIT
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26.01.2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie, dokonuje niniejszym korekty treści raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r., a to w ten sposób,że prawidłowym terminem publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. (QSr_III/2011) jest 14 listopada 2011 r. zamiast 15 listopada 2011 r. błędnie podanego w korygowanym raporcie. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż wszystkie pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIT Mobile Internet Technology SA
(pełna nazwa emitenta)
MIT Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-366 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
mit@mitsa.pl www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Leszek Kułak Prezes Zarządu
2011-02-15 Anna Gac Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv