Trwa ładowanie...
d1bfy07
espi

MLP GROUP S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych ...

MLP GROUP S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych (5/2013)
Share
d1bfy07
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2013 roku, otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 779/13 z dnia 21 października 2013 roku, w dniu 28 października 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 15.094.379 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLMLPGR00017. Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 8
(ulica) (numer)
+48 22 738 30 10 +48 22 738 30 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
534-10-12-136 010971300
(NIP) (REGON)
d1bfy07

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Michael Shapiro Prezes Zarządu
2013-10-25 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bfy07

Podziel się opinią

Share
d1bfy07
d1bfy07