Trwa ładowanie...
dfgxilk
dfgxilk
espi

MNI - Nabywanie akcji własnych MNI S.A. (96/2012)

MNI - Nabywanie akcji własnych MNI S.A. (96/2012)
Share
dfgxilk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 96 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabywanie akcji własnych MNI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) realizując postanowienia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z dnia 07 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę (Uchwała), której treść przekazana została do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 60/2011 z dnia 8 września 2011 r., podjął w dniu 22 maja 2012 r. uchwałę w przedmiocie nabywania akcji własnych Spółki za pośrednictwem MNI w ramach realizacji programu dotyczącego nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki (Program). Zgodnie z treścią uchwały Zarządu, nabywanie akcji własnych na podstawie Programu będzie realizowana za pośrednictwem spółki zależnej MNI Telecom S.A. lub MNI. O rozpoczęciu realizacji Programu nabywania akcji własnych oraz informacji nt. warunków Programu nabywania akcji własnych Spółka informowała raportem bieżącym nr 62/2011 z dnia 22 września 2011 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie ? informacje poufne. | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgxilk

Podziel się opinią

Share
dfgxilk
dfgxilk