Trwa ładowanie...
d3e6wdz

MNI - Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Centrum Usług S.A ...

MNI - Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Centrum Usług S.A. (12/2015)

Share
d3e6wdz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Centrum Usług S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015r. spółka zależna MNI Centrum Usług S.A. z siedzibą w Warszawie (MNI CU) podpisała list intencyjny z podmiotem trzecim w zakresie sprzedaży posiadanego przez MNI CU centrum kolokacji usytuowanego w miejscowości Ursus k/Warszawy. O zamiarze sprzedaży centrum kolokacji MNI CU Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 21 marca 2015 roku. Przedmiotem sprzedaży jest zarówno nieruchomość jak i kompletna infrastruktura niezbędna do świadczenia usług kolokacji zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych jak również dostawców usług i treści internetowych. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego umowa przedwstępna sprzedaży tych aktywów powinna zostać podpisana do 30 kwietnia 2015 roku. Po sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych w postaci: ? kompletnej i funkcjonującej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, obejmującej obszar dawnej sieci Telefonia Pilicka, działającej na obszarze województw: łódzkiego,
świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego, ? kompletnej i funkcjonującej infrastruktury dawnej sieci telekomunikacyjnej Szeptel działającej na obszarze województw mazowieckiego i podlaskiego, ? sieci posthyperionowskiej w Przemyślu oraz ? biznesu opartego o WLR (usługa hurtowego dostępu do sieci), sprzedaż centrum kolokacji MNI CU jest następnym krokiem Emitenta, zmierzającym do dezinwestycji w obszarze telekomunikacji. Zarząd Emitenta zakłada, że suma kwot pochodząca z kolejnych etapów sprzedaży posiadanych aktywów telekomunikacyjnych, pomniejszona o zobowiązania wobec kontrahentów oraz banków, powiększona o przysługujące należności powinna osiągnąć poziom ok. 160 mln zł. Wyłączając z ogólnej liczby akcji wolumen 15 302 569 akcji własnych, posiadanych przez Emitenta, przekłada się na to kwotę ok. 1,91 zł przypadającą na 1 akcję Emitenta (z pozostałych 83 643 714 akcji MNI SA). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

Podziel się opinią

Share
d3e6wdz
d3e6wdz