Trwa ładowanie...
d3uqwbi
espi

MNI - Rozprawa w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A. (16...

MNI - Rozprawa w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A. (167/2012)

Share
d3uqwbi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 167 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozprawa w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 06 listopada 2012 roku Spółka otrzymała od Pełnomocnika Spółki informację, iż w dniu 06 listopada 2012 roku odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (TPSA) przeciwko MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (MNI Telecom) toczącej się przed Sądem Okręgowym w Lublinie Wydział IX Gospodarczy pod sygn. akt IX GC 471/12. W odpowiedzi na pozew MNI Telecom wniosła o zawieszenie postępowania przed Sądem Okręgowym w Lublinie do czasu prawomocnego zakończenia postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pomiędzy TPSA a DRSA. W ocenie MNI Telecom powództwo wniesione przez TPSA (niezależnie od innych argumentów) jest przede wszystkim przedwczesne, ponieważ na chwilę obecną nie została jeszcze prawomocnie zakończona żadna ze spraw ani z powództwa TPSA przeciwko DRSA, ani z powództwa DRSA przeciwko TPSA. TPSA nie dysponuje też
żadnym tytułem wykonawczym przeciwko DRSA, stąd na dzień dzisiejszy TPSA nie poniosła szkody, której naprawienia mogłaby dochodzić od MNI Telecom. Sąd postanowił odroczyć rozprawę bez terminu w celu zwrócenia się do Sądu Okręgowego w Warszawie o nadesłanie akt wszystkich sześciu postępowań toczących się pomiędzy TPSA a DRSA. Po zapoznaniu się z aktami powyższych spraw, Sąd rozpozna wniosek o zawieszenie niniejszego postępowania. Sąd rozpozna na posiedzeniu niejawnym wniosek MNI Telecom o określenie kwot, jakie MNI Telecom może miesięcznie pobierać z zajętego rachunku bankowego. O ciągu dalszym sporu z TPSA Spółka informowała raportem bieżącym nr 153/2012 z dnia 18 października 2012 roku, a następnie o dodatkowych wyjaśnieniach Zarządu MNI S.A. do raportu bieżącego nr 153/2012 Spółka informowała raportem bieżącym nr 154/2012 z dnia 19 października 2012 roku. O wniesieniu przez MNI Telecom zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia na rzecz TPSA
Spółka informowała raportem bieżącym nr 162/2012 z dnia 29 października 2012 roku. O wniesieniu przez MNI Telecom odpowiedzi na pozew TPSA Spółka informowała raportem bieżącym nr 165/2012 z dnia 31 października 2012 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uqwbi

| | | MNI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Damian Wojnowski Prokurent
2012-11-06 Agnieszka Bareja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uqwbi

Podziel się opinią

Share
d3uqwbi
d3uqwbi