Trwa ładowanie...
d124aa9
d124aa9
espi

MNI - Zawarcie umowy sprzedaży akcji Hyperion S.A. (29/2014)

MNI - Zawarcie umowy sprzedaży akcji Hyperion S.A. (29/2014)
Share
d124aa9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży akcji Hyperion S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie zwaną dalej "Spółką" bądź "Emitentem" przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 paździenika 2014 roku, Spółka zawarła umowę z spółką Boutiqu Advice sp. z o.o. umowę na podstawie, której zbyła na rzecz Boutiqu Advice sp. z o.o. 1.560.000 sztuk akcji spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszwie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-535 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Trzech Krzyży 3
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Andrzej Jerzy Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d124aa9

Podziel się opinią

Share
d124aa9
d124aa9