Trwa ładowanie...
dupy9wg
espi

MO-BRUK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...

MO-BRUK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2011 roku. (3/2011)
Share
dupy9wg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-14
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2011 roku Józef Mokrzycki - posiada 714 732 akcji (uprzywilejowanych co do głosu) Spółki, co stanowi 59,5 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 46,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Elżbieta Mokrzycka - posiada 377 220 akcji Spółki, co stanowi 15,7 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 12,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Anna Mokrzycka - posiada 297 805 akcji Spółki, co stanowi 12,4 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Wiktor Mokrzycki - posiada 297 805 akcji Spółki, co stanowi 12,4 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MO-BRUK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-322 Niecew
(kod pocztowy) (miejscowość)
68
(ulica) (numer)
+48 (18) 441 70 48 +48 (18) 441 70 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-14 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji Wiktor Mokrzycki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg