Trwa ładowanie...
dpirlot

MODECOM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2015 roku (4/2015) - EBI

MODECOM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2015 roku (4/2015)

Share
dpirlot
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie (?Emitent?, "Spółka?) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 2 marca 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Ponadto Emitent informuje, że Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej (punkt 5 porządku obrad). Wobec powyższego zaproponował powzięcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad bez wyboru tej Komisji, którego treść znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
UchwalypodjeteNWZ02032015MODECOM-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpirlot

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Giersz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpirlot

Podziel się opinią

Share
dpirlot
dpirlot