Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

MODECOM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2015 roku (4/2015) - EBI

MODECOM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2015 roku (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie (?Emitent?, "Spółka?) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 2 marca 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Ponadto Emitent informuje, że Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej (punkt 5 porządku obrad). Wobec powyższego zaproponował powzięcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad bez wyboru tej Komisji, którego treść znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
UchwalypodjeteNWZ02032015MODECOM-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Giersz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y