Trwa ładowanie...
dz6p15b
espi

MOJ S.A. - Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2012 roku. (4/2013)

MOJ S.A. - Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2012 roku. (4/2013)
Share
dz6p15b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. stosownie do art.65 ust 1 ustawy o ofercie przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Załączniki
Plik Opis
Rejestr - 2012.pdf Rejestr raportów Spółki przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-859 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tokarska 6
(ulica) (numer)
(032) 604 09 00 (032) 604 09 01
(telefon) (fax)
sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
(e-mail) (www)
6342139773 273548901
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu
2013-01-15 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz6p15b

Podziel się opinią

Share
dz6p15b
dz6p15b