Trwa ładowanie...
d4ke1xx

MOJ S.A. - Odwołanie członka Rady Nadzorczej , powołanie nowego członka Rady nadzorczej. (12/2013)

MOJ S.A. - Odwołanie członka Rady Nadzorczej , powołanie nowego członka Rady nadzorczej. (12/2013)

Share
d4ke1xx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie członka Rady Nadzorczej , powołanie nowego członka Rady nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOJ S.A. informuje , że NWZA MOJ S.A. uchwałą nr 3 z dnia 28.02.2013 r. w związku ze złożoną rezygnacją odwołało Pana Mariana Bąka z funkcji członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie NWZA MOJ S.A. uchwałą nr.4 z dnia 28.02.2013 r. powołało Panią Annę Bik na Członka Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej: Wykształcenie : wyższe , magisterskie - Akademia Ekonomiczna w Katowicach Przebieg pracy zawodowej/ zajmowane stanowiska : 1989 do 2004 - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zabrzu, 2004 do nadal - Karbon 2 Sp. z o.o. w Katowicach , od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pani Anna Bik jest wspólnikem w spółce Karbon 2 Sp. z o.o.. Posiada również 200 000 szt. akcji MOJ S.A. Według złożonego oświadczenia , pani Anna Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ke1xx

| | | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOJ S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-859 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tokarska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 604 09 00 | | (032) 604 09 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@moj.com.pl | | www.moj.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342139773 | | 273548901 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Pan Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Pan Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ke1xx

Podziel się opinią

Share
d4ke1xx
d4ke1xx