Trwa ładowanie...
d2o7fq1
d2o7fq1
espi

MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji spółek celowych od Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ... - EBI

MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji spółek celowych od Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (24/2014)
Share
d2o7fq1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółek celowych od Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Monday Development S.A. informuje, że dnia 07 października 2014 roku do Spółki wpłynęła informacja o zawarciu umowy sprzedaży akcji spółek celowych zawartej pomiędzy dotychczasowym akcjonariuszem Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a Copernicus Securities SA, działającym przy tej czynności w imieniu własnym jednak na rzecz Emitenta. Monday FIZ należy w całości do Emitenta, który posiada 100% certyfikatów tego funduszu. Transakcja została zawarta w dniu 30 września 2014 i dotyczyła wszystkich akcji posiadanych przez Monday FIZ następujących spółek: Monday Management Sp. z o.o. SKA MD Inwestycje Sp. z o.o. P1 SKA Internal Finance Sp. z o.o. SKA MD Inwestycje Sp. z o.o. MAŁE GARBARY SKA Monday Sp. z o.o. SOKOŁA II SKA Monday Sp. z o.o. CHWIAŁKOWSKIEGO SKA Monday Sp. z o.o. KAMPUS TECHNOLOGICZNY SKA Monday Sp. z o.o. MAŁA BOTANICZNA SKA MD Inwestycje Sp. z o.o. RATAJE SKA MD Inwestycje Sp. z o.o. STRZESZYN SKA Monday Sp. z o.o. PIĄTKOWSKA SKA Łączna cena zakupu akcji wyniosła 6.164.600 zł
(sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych). Zapłata ceny zostanie rozliczona do dnia 31 grudnia 2014 roku. Zarząd zamierza rozliczyć cenę bezgotówkowo w formie potrącenia z wierzytelnością z tytułu umorzenia posiadanych certyfikatów. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Konrad Matysiak Prezes Zarządu
Piotr Łopatka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2o7fq1

Podziel się opinią

Share
d2o7fq1
d2o7fq1