Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

MONNARI TRADE S.A. - Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MONNARI TRADE" S.A. zwołane na...

MONNARI TRADE S.A. - Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MONNARI TRADE" S.A. zwołane na 20 sierpnia 2013 r.: proponowany porządek obrad, projekty uchwał, formularze, informacje o ogólnej liczbie akcji, informacja dla Akcjonariuszy (25/2013)
Share
d2d3o5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MONNARI TRADE" S.A. zwołane na 20 sierpnia 2013 r.: proponowany porządek obrad, projekty uchwał, formularze, informacje o ogólnej liczbie akcji, informacja dla Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. w załączeniu przekazuje materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MONNARI TRADE" S.A. zwołane na 20 sierpnia 2013 roku. Informacja dla Akcjonariuszy, proponowany porządek obrad, projekty uchwał, formularze, informacja o ogólnej liczbie akcji w załączeniu
Załączniki
Plik Opis
formularz instrukcji do głosowania i formularz pełnomocnictwa 24.07.pdf Formularz instrukcji do głosowania i formularz pełnomocnictwa
Informacja dla Akcjonariuszyx.pdf Informacja dla Akcjonariuszy
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów 2013 24.07.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniax.pdf Porządek obrad NWZ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
042 6368759 042 6368762
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnari.com.pl
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o