Trwa ładowanie...
dmj3tqj

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ ...

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza (29/2010)

Share
dmj3tqj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd MONNARITRADE S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2010 r. od spółki FAIR Sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki MONNARI TRADE S.A. w związku z nabyciem w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci 2.233.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A II MONNARI TRADE S.A. (pokrycie przez udziałowca podniesionego kapitału spółki FAIR Sp. z o.o.).Przed dokonaniem ww. transakcji spółka FAIR Sp. z o.o. nie posiadała akcji MONNARI TRADE S.A.Po dokonaniu ww. transakcji spółka FAIR Sp. z o.o. posiada 2.233.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi łącznie 16,69% w kapitale zakładowym i daje 21,42% w ogólnej liczbie głosów.W okresie najbliższych 12 miesięcy spółka FAIR Sp. z o.o. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie FAIR.pdf
informacja Fair.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmj3tqj

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmj3tqj

Podziel się opinią

Share
dmj3tqj
dmj3tqj