Trwa ładowanie...
d2rfjnb
d2rfjnb
espi

MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (20/2014)

MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (20/2014)
Share
d2rfjnb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
MORIZON S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w sprawie dokonanych przez niego następujących transakcji sprzedaży akcji Morizon S.A.
Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 22.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej zbył 1.901 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset jeden) akcji Spółki po średniej cenie 0,82 zł za akcję.
2. W dniu 27.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej zbył 385 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki po średniej cenie 0,80 zł za akcję.
3. W dniu 28.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej zbył 2.030 (słownie: dwa tysiące trzydzieści) akcji Spółki po średniej cenie 0,74 zł za akcję.
4. W dniu 30.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej zbył 107.104 (słownie: stos siedem tysięcy sto cztery) akcji Spółki po średniej cenie 0,55 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MORIZON S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8
(ulica) (numer)
058 350 90 97
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9570986959 220543196
(NIP) (REGON)
d2rfjnb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
2014-11-06 Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu
2014-11-06 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rfjnb

Podziel się opinią

Share
d2rfjnb
d2rfjnb