Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

MORIZON S.A. - Zmiana terminu raportu rocznego za 2013 rok (28/2014) /EBI

MORIZON S.A. - Zmiana terminu raportu rocznego za 2013 rok (28/2014) /EBI
Share
dxarqri
NEW CONNECT
Raport EBI nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana terminu raportu rocznego za 2013 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni (\"Emitent\"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2014 roku informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego rocznego za 2013 rok z dnia 28 maja 2014 roku na 14 maja 2014 roku. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri