Trwa ładowanie...
dpg1tr4
dpg1tr4
espi

MOSTALEXP - nabycie znacznego pakietu akcji (63/2013)

MOSTALEXP - nabycie znacznego pakietu akcji (63/2013)
Share
dpg1tr4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 21 października 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Polish American Investment Fund, iż w dniu 21 października 2013 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej nabyła 14.000.000 akcji zwykłych imiennych Emitenta i tym samym przekroczyła próg 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Export S.A. Przed transakcją Spółka nie posiadała akcji Emitenta. Obecnie Spółka posiada 14.000.000 akcji Mostostal Export S.A., które stanowią 5,11% udziału w kapitale oraz 5,08% w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Export S.A. Podstawa prawna: art 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Wielkosław Przemko Staniszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpg1tr4

Podziel się opinią

Share
dpg1tr4
dpg1tr4