Trwa ładowanie...
d4k9731

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (3/2013)

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (3/2013)

Share
d4k9731
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 7 stycznia 2013 od spółki Calatrava Capital S.A., iż w wyniku zawarcia w dniu 4 stycznia 2013 roku transakcji pakietowej, spółka Calatrava Capital S.A. zbyła łącznie 1.790.000 akcji Emitenta. Średnia cena sprzedaży wyniosła 0,40 PLN. Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka Calatrava Capital S.A. posiadała 46.349.649 akcji Emitenta, co stanowiło 50,73 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 49,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Spółka Calatrava Capital S.A. posiada 44.559.649 akcji Emitenta, które stanowią 48,77 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 47,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k9731

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2013-01-22 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k9731

Podziel się opinią

Share
d4k9731
d4k9731