Trwa ładowanie...
d464b0l
espi

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (77/2012)

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (77/2012)
Share
d464b0l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 7 listopada 2012 roku Spółka została powiadomiona przez Spółkę Calatrava Capital S.A., że w ramach transakcji przeprowadzonych na rynku regulowanym GPW w dniu 31 października 2012 roku, Spółka Calatrava Capital S.A. zbyła 1.145.048 akcji Emitenta. Średnia cena wyniosła 0,50 PLN Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka Calatrava Capital S.A. posiadała 3.542.750 akcji Emitenta, co stanowiło 7,75 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 7,30 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Spółka Calatrava Capital S.A. posiada 2.397.702 akcji Emitenta, które stanowią 5,25 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 4,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)
d464b0l

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2012-11-07 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d464b0l

Podziel się opinią

Share
d464b0l
d464b0l