Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (16/2011)

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (16/2011)
Share
d21u9re
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów informuje, że Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., "CESTAR" Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. - Partner zawarła ze Związkiem Międzygminnym "Puszcza Zielonka" umowę na roboty budowlane pn."Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" i okolic". Kontrakt IX - Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie - Zadanie 6 - Gmina Murowana Goślina.Termin realizacji przedmiotu umowy Strony określiły na 24 miesiące licząc od daty Rozpoczęcia Robót.Wartość kontraktu wynosi: 63,01 mln PLN brutto.Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)
d21u9re

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Andrzej Sitkiewicz Wiceprezes Zarządu
2011-04-04 Włodzimierz Woźniakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re