Trwa ładowanie...
d292byt

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (57/2011)

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (57/2011)

Share
d292byt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa informuje, że Spółka w dniu 24 listopada 2011 roku zawarła ze Spółką Dominującą Acciona S.A. (50,09% udziału w akpitale i głosach) umowę pożyczki w kwocie 14 mln EUR, co stanowi równowartość 62,72 mln PLN według kursu średniego walut Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 listopada 2011 roku. Strony ustaliły termin spłaty pożyczki na dzień 24 listopada 2012 roku. Wynagrodzenie Banku z tytułu niniejszej umowy ustalono na warunkach rynkowych. Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292byt

| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5485660 | | 022 5485666 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Andrzej Sitkiewicz Wiceprezes Zarządu
2011-11-25 Marcin Kondraszuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292byt

Podziel się opinią

Share
d292byt
d292byt