Trwa ładowanie...
d2jubch

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (13/2012)

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (13/2012)

Share
d2jubch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A., po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów, informuje, że Spółka zależna Wrobis S.A. (98,05% udziału w kapitale i głosach) zawarła w dniu 14 marca 2012 roku w charakterze podwykonawcy firmy AF Bygg Oslo (AF Gruppen Norge AS, P.O. Box 6272 Etterstad, N - 0603 Oslo) wstępną umowę na realizację zadania: wykonanie stanu surowego budynku mieszkalno - biurowego w Oslo w ramach projektu p.n. Sorenga trinn 4, D1b-5. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustaliły na dzień 15.02.2013 roku. Wartość kontraktu wynosi 39,75 mln NOK netto, co stanowi 22,01 mln PLN netto, wg kursu średniego Koron Norweskich wg Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 marca 2012 roku. Wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5485660 | | 022 5485666 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Włodzimierz Woźniakowski Członek Zarządu
2012-04-02 Marcin Kondraszuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch