Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

MOSTALZAB - Informacja dotycząca tzw. skargi pauliańskiej (6/2012)

MOSTALZAB - Informacja dotycząca tzw. skargi pauliańskiej (6/2012)
Share
db96i9u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca tzw. skargi pauliańskiej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 70/2011 oraz nr 99/2011 Zarząd Mostostal Zabrze Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 r. spółka została poinformowana o: 1) postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wydanym w dniu 25 stycznia 2012 r. na podstawie, którego możliwe jest kontynuowanie, wszczętej w dniu 11 maja 2011 r., egzekucji kwoty około 34 mln zł. (skarga pauliańska) z majątku Reliz Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Reliz) na podstawie służącego Mostostalowi tytułu wykonawczego oraz 2) wydanym w dniu 31 stycznia 2012 r. nieprawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, który to wyrok nie uwzględnił powództwa Reliz Sp. z o.o. i nie zwolnił spod egzekucji przychodów z budynku będącego własnością Reliz, z którego Mostostal prowadzi egzekucję z kwoty około 34 mln zł. (skarga pauliańska). Komornik realizujący na wniosek Emitenta egzekucję z majątku Reliz będzie podejmować kolejne działania zmierzające do zaspokojenia Mostostalu jako wierzyciela uprawnionego ze
skargi pauliańskiej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Leszek Juchniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u