Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

MOSTALZAB - Informacja o otrzymanym rozwiązaniu kontraktu dotyczącego Stadionu Śląskiego (64/2013)

MOSTALZAB - Informacja o otrzymanym rozwiązaniu kontraktu dotyczącego Stadionu Śląskiego (64/2013)
Share
dcthnze

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otrzymanym rozwiązaniu kontraktu dotyczącego Stadionu Śląskiego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Mostostal Zabrze Holding S.A. ("MZH", "Emitent") w dniu 23 lipca 2013 r. powziął informację, iż Marszałek Województwa Śląskiego reprezentujący Województwo Śląskie ("Zamawiający") złożył oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu pod nazwą: "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie" ("Kontrakt", "Umowa") realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Emitent, Hochtief Polska S.A. (lider konsorcjum), Hochtief Solutions A.G. (wcześniej: Hochtief Construction A.G.) oraz Thermoserr Sp. z o.o. (Wykonawca, Konsorcjum) Rozwiązanie Kontraktu wejdzie w życie z upływem 14 dni od daty doręczenia pisma informującego o niniejszym rozwiązaniu Kontraktu. Urząd Marszałkowski za przesłanki rozwiązania Kontraktu uznał między innymi: brak przedstawienia w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu tj. Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu, niedokończenie prac zgodnie z terminarzem Kontraktu oraz wyraźny zamiar odstąpienia od zobowiązań objętych Kontraktem, których wyraz
Konsorcjum dało między innymi poprzez oświadczenie z dnia 20 czerwca 2013 r. o odstąpieniu od Umowy. O powyższym odstąpieniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 48/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. i nadal podtrzymuje stanowisko, iż odstąpienie od niniejszej Umowy przez Konsorcjum było jedynym, optymalnym rozwiązaniem w danej sytuacji ze względu na brak możliwości dalszej realizacji przedmiotu Umowy. Ponadto w opinii Emitenta, oświadczenie Zamawiającego dotyczące rozwiązania kontraktu jest zupełnie bezpodstawne zważywszy na fakt wcześniejszego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę. Ponadto Emitent informuje, iż Urząd Marszałkowski naliczył karę umowną, której łączna wysokość dla Konsorcjum wynosi 63.459.784 zł za nienależyte i nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy. W opinii Emitenta, naliczenie kar umownych jest bezzasadne, w związku z tym nie powinno mieć wpływu na sytuację finansową. Jednocześnie MZH informuje o trwających negocjacjach mających na celu zawarcie do dnia 31 lipca 2013 r. porozumienia
regulującego relacje stron. Do czasu podpisania powyższego porozumienia Zamawiający oświadczył, iż wstrzymał płatność roszczenia z Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu, o którym mowa w raporcie bieżącym 56/2013 z dnia 03 lipca 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Aleksander Balcer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze