Trwa ładowanie...
d1o0gjm
espi

MOSTALZAB - Wniesienie pozwu przez spółkę zależną Emitenta (80/2014)

MOSTALZAB - Wniesienie pozwu przez spółkę zależną Emitenta (80/2014)

Share
d1o0gjm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie pozwu przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. ("Emitent", "MZ") informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 r. Pełnomocnik Procesowy, tj. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ?Popiołek, Adwokaci i Doradcy? Sp. kom. z siedzibą w Katowicach, działający w imieniu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. (PRInż, spółka zależna Emitenta, Wykonawca) złożył w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy pozew przeciwko spółce Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach (DTS) oraz Województwu Śląskiemu (razem: Zamawiający, Pozwani). Przedmiotem pozwu jest roszczenie PRInż o zwrot z nienależnie pobranych kwot gwarancji, stanowiących zabezpieczenie umowy zawartej w 2003 r. z DTS, działającej w imieniu Województwa Śląskiego. Przedmiotem umowy była budowa odcinka Drogowej Trasy Średnicowej o długości 2,3 km na odcinku drogi krajowej oraz przebudowa jednopoziomowego układu ul. Chorzowska ? Rondo ? Al. Roździeńskiego na dwupoziomowy węzeł, z przebiegiem jezdni głównych DTS pod rondem w tunelu (rondo w Katowicach). W
konsekwencji ogłoszenia upadłości likwidacyjnej PRInż S.A. Holding, syndyk masy upadłości odstąpił od realizacji kontraktu, a następnie DTS uruchomiła gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, wykorzystując je w nieuzasadniony sposób, co doprowadziło do bezpodstawnego wzbogacenia się Pozwanego kosztem Wykonawcy. Wartość przedmiotu sporu wynosi 68.948.113 zł łącznie z ustawowymi odsetkami. Wniesienie przedmiotowego pozwu jest konsekwencją niepowodzenia w odzyskaniu przez PRInż roszczeń na drodze ugodowej (w tym poprzez dwukrotne zawezwanie Zamawiających do próby ugodowej przed Sądem). W wyniku prowadzonego postępowania pojednawczego Zamawiający zwrócił jedynie nieznaczną część bezpodstawnie pobranych kwot gwarancji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (....). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL ZABRZE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Dariusz Pietyszuk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

Podziel się opinią

Share
d1o0gjm
d1o0gjm