Trwa ładowanie...
d1qx0z4

MOSTOSTAL WROCŁAW SA - Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji (8/2015)

MOSTOSTAL WROCŁAW SA - Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji (8/2015)

Share
d1qx0z4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOSTOSTAL WROCŁAW SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Molmedica S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: ?Emitent?) na podstawie art. 70. Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: ?Spółka?) - jedynego akcjonariusza spółki LANDEX BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: ?Landex BIS?) , iż w dniu 18 marca 2015 roku Spółka powzięła informacje o zapisaniu akcji na rachunku inwestycyjnym Landex BIS, w związku z zawartą przez Spółkę umową pożyczki akcji z dnia 13 marca 2015 roku, w wyniku której nastąpiła zmiana poziomu pośredniego zaangażowania Spółki (przekroczenie progu 15%) w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Molmedica S.A. z siedzibą w Poznaniu . Przed dokonaniem
wskazanej powyżej transakcji Spółka nie posiadała pośrednio przez Landex Bis akcji Emitenta. Po dokonaniu w/w transakcji Spółka posiada obecnie pośrednio przez Landex Bis 13.800.000 sztuk akcji na okaziciela spółki Molmedica S.A., uprawniających do 18,51% w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 18,51% głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto Spółka poinformowała, iż nie istnieją inne podmioty zależne od Spółki posiadające akcje Emitenta oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qx0z4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL WROCŁAW SA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-127 | | WROCŁAW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ŚW. MIKOŁAJA | | 59-60/23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (61) 222 48 34 | | +48 (61) 222 48 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896-00-00-150 | | 931589325 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Kazimierz Frątczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qx0z4

Podziel się opinią

Share
d1qx0z4
d1qx0z4