Trwa ładowanie...
d4m0n94

MOTORICUS - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (8/2015) - EBI

MOTORICUS - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (8/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania opinii i raportu biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r., a także przekazania nie później niż na dwa dni przed datą przekazania raportu okresowego informacji o zmianie terminu publikacji wyznaczoną w raporcie bieżącym nr 2/2015, opublikowanym 29 kwietnia 2015 r., kolejno zmienioną raportem bieżącym nr 6/2015, opublikowanym 26 sierpnia 2015 r. W otrzymanym w dniu 3 września 2015 r. piśmie podmiot badający jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe poinformował Spółkę, że zakończył badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz potwierdził jego poprawność w zakresie zamieszczonych w nim danych liczbowych co do wszystkich istotnych pozycji. Powodem przesunięcia terminu przekazania opinii i raportu biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest
opóźnienie, jakie wynikło w trakcie przygotowywania tych dokumentów, związane z koniecznością zachowania rygoru spełnienia szeregu wymogów formalnych. Podmiot poinformował, że opinia i raport do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za 2014 r. zostaną przekazane Spółce najdalej do dnia 7 września 2015 r. W związku z powyższym Spółka zobowiązuje się opublikować opinię i raport do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za 2014 r. do dnia 8 września 2015 r. Przedmiotowe dokumenty zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu. Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" w związku z § 5 ust. 6.1 pkt 7) oraz 7.1 pkt 7) oraz § 6 ust. 11 i 12 oraz § 6 ust. 14.2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Witold Gazda Prezes Zarządu
Katarzyna Górska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94