Trwa ładowanie...
d4emxfk

MPiPS: sytuacja na rynku pracy w grudniu 2012 r. (komunikat)

...

Share
d4emxfk

07.01. Warszawa - MPiPS informuje:

Bezrobocie wzrosło analogicznie, jak w grudniu poprzedniego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,3 proc., bezrobotnych było 2 137,6 tys. osób, pracodawcy zgłosili 36,3 tys. miejsc pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2012 roku) wyniosła w końcu grudnia 2012 roku 13,3 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,4 punktu procentowego.

W analogicznym okresie 2011 roku odnotowano identyczny wzrost stopy bezrobocia, czyli o 0,4 punktu (z poziomu 12,1 proc. w listopadzie do 12,5 proc. w grudniu).

d4emxfk

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 punktu procentowego w województwie mazowieckim do 0,7 punktu procentowego w województwie warmińsko-mazurskim.

W całym 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 154,9 tys. osób (o 7,8 proc.). W 2011 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 28,0 tys. osób (o 1,4 proc.). Zatem w 2012 roku względny wzrost bezrobocia był silniejszy niż w roku 2011.

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2012 wyniosła 2 137,6 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca listopada 2012 wzrosła o 79,5 tys. osób (o 3,9 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie 2011 roku (grudzień-listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 67,7 tys. osób (o 3,5 proc.).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

d4emxfk

- świętokrzyskim - o 5 proc. (o 4,1 tys. osób);

- lubuskim - o 4,9 proc. (o 2,8 tys. osób);

- kujawsko-pomorskim - o 4,6 proc. (o 6,5 tys. osób);

- podkarpackim - o 4,5 proc. (o 6,7 tys. osób).

d4emxfk

Zasadnicze powody wzrostu bezrobocia w grudniu 2012 roku to:

- trudna sytuacja gospodarcza w kraju, przejawiająca się m.in. słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach 2012 roku;

- powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;

- zakończenie umów na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali;

d4emxfk

- spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy;

- zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie, ale też w budownictwie.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 36,3 tys. i w porównaniu do listopada 2012 roku spadła o 12,7 tys. (tj. o 26 proc.).

W grudniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35,1 tys. ofert pracy, czyli o 9,9 tys. mniej niż w listopadzie 2011 roku (tj. spadek o 21,9 proc.).

d4emxfk

Spadek liczby wolnych miejsc pracy w grudniu 2012 roku w porównaniu do listopada 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach, a oscylował on w granicach od 7,9 proc. w województwie warmińsko-mazurskim (spadek o 0,2 tys. ofert) do 34,9 proc. w województwie dolnośląskim (spadek o 1,5 tys. ofert).

W całym 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 787,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 44,5 tys. więcej (o 6 proc.) niż w 2011 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk