Trwa ładowanie...
d1cq5m2

MR liczy, że Program Budowy Kapitału przyspieszy wzrost PKB o 0,4 pkt rocznie

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju ogłosiło plan tworzenia dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych, co ma przełożyć się na podniesienie dynamiki wzrostu PKB o około 0,4 pkt proc. w długim terminie. W ramach Programu Budowy Kapitału, resort zakłada zwiększenie od 121 do 22 mld zł długoterminowych oszczędności rocznie.

Share
d1cq5m2

"Program Budowy Kapitału to kompleksowy plan tworzenia dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji programu. Dodał, również iż, "Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków i stabilność systemu finansów publicznych".

"Program zakłada największą reformę systemu oszczędzania od 1999 roku poprzez budowę powszechnego i dobrowolnego oraz pracowniczego i indywidualnego systemu kapitałowego. Planowane jest utworzenie efektywnego III filaru systemu emerytalnego w postaci Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) oraz Indywidualnych Programów Kapitałowych (IPK). Budowie powszechnego III filaru mają sprzyjać atrakcyjne zachęty fiskalne ze strony Państwa. Program obejmuje także rozwój nowych produktów oszczędnościowych w postaci m.in. publicznych funduszy nieruchomości (tzw. 'polskich REIT-ów'), obligacji infrastrukturalnych oraz obligacji premiowych" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Program ma na celu m.in. rozwój lokalnego rynku kapitałowego, poprawę struktury oszczędności poprzez wzrost kapitału na lokalnym rynku akcji, nieruchomości i obligacji korporacyjnych oraz zabezpieczenie przed przyszłym spadkiem świadczeń emerytalnych (stóp zastąpienia)w I filarze systemu emerytalnego, a także przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi demografii na wzrost gospodarczy.

d1cq5m2

Kolejne zakładane efekty programu to zwiększenie liczby uczestników III filarowych Pracowniczych Programów Kapitałowych o 5,5 mln osób, podniesienie dynamiki wzrostu PKB o około 0,4 pkt proc. w długim terminie, 16,5 mln oszczędzających w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków, uzyskanie ponad 120 mld zł (blisko 5% PKB) napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach funkcjonowania Programu przy składce 4%, oraz 208 mld zł (około 8% PKB) przy średniej składce 7%.

"Planujemy powszechne, dobrowolne pracownicze i indywidualne programy kapitałowe w ramach III filaru systemu emeryt" - zapowiedział Morawiecki.

Reforma III filaru zakłada m.in. w perspektywie długoterminowego oszczędzania niższy podatek od dochodów z inwestycji długoterminowych powyżej 1 roku; uproszczone IKE i IKZE oraz Indywidualne Plany Kapitałowe (IPK) dla mikroprzedsiębiorstw. W budowę nowego, III filaru oszczędzania wpisana jest również reforma OFE, polegająca na przekazaniu uczestnikom OFE ich środków do III Filaru i Fundusz Rezerwy Demograficznej.

"Chcemy zainspirować Ministerstwo Finansów do tego, by długoterminowe oszczędzanie miało pewne ulgi w stosunku do krótkoterminowego, bo dzisiaj czy depozyt jest jednomiesięczny, czy sześciomiesięczny, czy dwuletni, podatek od tej inwestycji jest taki sam. Będziemy pracować nad tym, żeby on różnicował oszczędzanie długoterminowe od krótkoterminowego" - podkreślił Morawiecki.

d1cq5m2

Rozpoczęcie działania Pracowniczych Planów Kapitałowych i Indywidualnych Planów Kapitałowych planowane jest na 1 stycznia 2018 roku w kilku etapach, w zależności od wielkości przedsiębiorstw, począwszy od największych, zatrudniających powyżej 250 osób.

Elementem realizacji Programu Budowy Kapitału ma być także stworzenie centralnej ewidencji III filarowych programów emerytalnych przy ZUS.

Realizacja Programu Budowy Kapitału wymaga zmian legislacyjnych, których przeprowadzenie zapowiadane jest przez resort na najbliższe 12 miesięcy. Obecnie Ministerstwo Rozwoju zamierza przeprowadzić konsultacje założeń Programu z partnerami społecznymi oraz w ramach Rządu, a w szczególności w ramach wspólnego międzyresortowego zespołu z udziałem MF oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

(ISBnews)

d1cq5m2

Podziel się opinią

Share
d1cq5m2
d1cq5m2