Trwa ładowanie...
d1z2cw8

MS: funkcjonowanie zreorganizowanych sądów rejonowych (komunikat)

...

Share
d1z2cw8

22.01. Warszawa - Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Funkcjonowanie sądów rejonowych objętych reorganizacją jest przedmiotem stałego monitorowania właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z analizy materiałów przekazanych przez prezesów sądów apelacyjnych wynika, iż przeprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 r. reorganizacja sądów rejonowych nie spowodowała istotnych problemów w funkcjonowaniu jednostek sądowych objętych zmianami.

d1z2cw8

Nieliczne zgłoszone utrudnienia dotyczyły:

- zwiększonego nakładu pracy sekretariatów wydziałów związanego z koniecznością przeniesienia spraw do nowych repertoriów, zwiększonego nakładu pracy sekretariatów pionu administracyjnego i finansowego związanego z przejęciem pracowników,

- szybkiej komunikacji i wydłużenia czasu obiegu dokumentów między sądami znoszonym i przejmującym w zakresie administracji,

- funkcjonowania systemów informatycznych jednostek znoszonej i przejmującej.

d1z2cw8

Podkreślenia wymaga, iż prezesi poinformowali, że przedmiotowe utrudnienia występowały z chwilą przejmowania, jednakże proces ten został zakończony i obecnie praca przebiega w zdecydowanej większości sądów bez zakłóceń.

Wszystkie z wyżej wymienionych utrudnień zostały już wyeliminowane.

Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika ponadto, że w związku z przeprowadzoną reorganizacją odnotowano około 20 przypadków prowadzenia postępowań karnych od początku w 6 sądach rejonowych.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości sędziowie orzekający w sprawach karnych nie są zobligowani do prowadzenia spraw od początku wyłącznie z powodu reorganizacji sądów, o ile nie nastąpiła zmiana składu sądu (sędziego). Zgodnie z art. 404 par. 2 k.p.k. rozprawę odroczoną prowadzi się w nowym terminie od początku. Sąd może wyjątkowo prowadzić rozprawę odroczoną w dalszym ciągu, chyba że skład sądu uległ zmianie.

d1z2cw8

Ponadto przypominamy, że w związku z reorganizacją sądów rejonowych minister sprawiedliwości zdecydował o przeniesieniu 545 sędziów na inne miejsce służbowe. 92 z tych sędziów złożyło do MS wniosek o przeniesienie w stan spoczynku. Wszystkie z dotychczas rozpatrzonych przez ministra wniosków w tej sprawie zostało rozpatrzonych negatywnie. Jednocześnie 264 sędziów złożyło odwołanie do Sądu Najwyższego od decyzji MS o przeniesienie ich na inne miejsce służbowe. Wszyscy przeniesieni sędziowie wykonują jednak swoją prace bez zakłóceń.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1z2cw8

Podziel się opinią

Share
d1z2cw8
d1z2cw8