Trwa ładowanie...
d2dae38
d2dae38

MS: min. Kwiatkowski w Parlamencie Europejskim (komunikat)

...
Share
d2dae38

12.07. Warszawa - Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

- Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski mają równe uprawnienia w decydowaniu o przyjęciu aktów prawnych w UE. Dlatego tak ważne są spotkania z przedstawicielami Parlamentu - powiedział dzisiaj w Brukseli minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

To tam spotkał się już z członkami Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI). Jeszcze dzisiaj spotka się i odpowie na pytania europosłów wchodzących w skład Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

d2dae38

W trakcie spotkania z Komisją Prawną Parlamentu Europejskiego (JURI, zakres kompetencji komisji to m.in. prawo cywilne) minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił zamierzenia legislacyjne Rady UE oraz odpowiadał na pytania europosłów wchodzących w jej skład.

- Deklaruję wolę pełnej współpracy z Parlamentem Europejskim - powiedział Krzysztof Kwiatkowski. - Prace prawodawcze powinny być skoncentrowane na potrzebach obywateli Unii i ochronie ich interesów. Instrumenty prawa powinny sprzyjać rozwojowi jednolitego rynku - dodał.

Minister Krzysztof Kwiatkowski omówił m.in. plany związane z rozporządzeniem o dziedziczeniu oraz unowocześnieniem fundamentalnego dla obrotu prawnocywilnego rozporządzenia "Bruksela I" (jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń). Podkreślił zainteresowanie inicjatywą Komisji w odniesieniu do europejskiego prawa kontraktowego.

W trakcie tego spotkania wiele miejsca poświęcono również projektowanej reformie sądownictwa Unii Europejskiej.

d2dae38

- Prezydencja dostrzega potrzebę usprawnienia funkcjonowania sądownictwa UE, w szczególności Sądu UE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego najbardziej dotyczy problem zaległości przewlekłości postępowania - powiedział Krzysztof Kwiatkowski. - Mamy nadzieję, że w okresie polskiego przewodnictwa uda się doprowadzić do przyjęcia, przedstawionego w kwietniu tego roku, projektu zmian statutu Trybunału - dodał minister sprawiedliwości.

Minister zwrócił uwagę, że zmiany statutu, o których mowa, są szczególnie istotne także z tego powodu, że na długie lata mogą przesądzić o kierunku dalszego rozwoju sądownictwa UE (zwiększania liczby sędziów w Sądzie UE, czy też tworzenie sądów wyspecjalizowanych). Dlatego wymagają wnikliwego rozważenia.

Doceniając wagę problemu, już 18 lipca tego roku na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych polska prezydencja planuje odbycie debaty orientacyjnej nt. najważniejszych założeń reformy zawartej w przedstawionym projekcie.

Propozycja zmian statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej została przedłożona 7 kwietnia 2011 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W skład weszły dwa projekty: projekt zmian statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz załącznika I do tego statutu, a także towarzyszący mu projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. Główne zmiany zaproponowane w projekcie zmian statutu TSUE mają na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowań.

d2dae38

Zmiany odnoszące się do organizacji postępowania dotyczą m.in. rezygnacji z odczytywania na rozprawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy, zniesienia dodatkowych terminów procesowych uwzględniających odległość. Ponadto, zaproponowano zwiększenie liczby sędziów Sądu UE z 27 do 39. Zaproponowano również powołanie wiceprezesa Trybunału, wspierającego prezesa i zastępującego go w określonych przypadkach. Inną propozycją zmiany jest wprowadzeni w wyspecjalizowanym Sądzie ds. Służby Publicznej instytucji sędziów ad interim, którzy zastępowaliby stałych sędziów tego sądu w sytuacjach, gdy w sposób trwały nie mogliby wykonywać swoich obowiązków.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d2dae38

Podziel się opinią

Share
d2dae38
d2dae38