Trwa ładowanie...
d1x4q3t

MS: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (komunikat)

...

Share
d1x4q3t

22.02. Warszawa - Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

- Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat traktuje pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako jedno ze swoich priorytetowych działań. Niemniej jednak inicjatywa związana z obchodami Tygodnia ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych - powiedział dzisiaj Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w trakcie konferencji inaugurującej Tydzień Pomocy.

Już od najbliższego poniedziałku (25 marca 2013 r.) wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. To tam będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

W organizację obchodów - poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

d1x4q3t

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowany jest przy współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluver.

Dzięki zaangażowaniu w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem tylu podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także m.in. prokuratorzy oraz funkcjonariusze policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

- Taka kompleksowość oferty pomocowej jest bardzo korzystna dla pokrzywdzonych, o czym świadczą ich opinie po ubiegłorocznych obchodach Tygodnia. Przypomnę, że w ubiegłym roku w czasie Tygodnia udzielono 2761 informacji prawnych i porad psychologicznych - przypomniał wiceminister Wojciech Węgrzyn.

d1x4q3t

Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać również pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Warto podkreślić, że w wyniku postulatów zgłaszanych przez samych pokrzywdzonych przestępstwem - na co zwrócili uwagę koordynatorzy pracujący z nimi na co dzień w ośrodkach - w tym roku zmianie uległa nazwa Tygodnia - z Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zmiana ta została zaakceptowana przez partnerów Tygodnia, a wynika z potrzeby unikania wiktymizowania osób zgłaszających się po wsparcie do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, którzy zwracali uwagę na niekorzystne dla nich skojarzeniach ze słowem "ofiara".

d1x4q3t

Ministerstwo Sprawiedliwości od kilku lat podejmuje działania zmierzające do stworzenia ogólnokrajowego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz opracowania i propagowania najlepszych praktyk w dziedzinie ich ochrony.

Naszym osiągnięciem jest utworzenie na terytorium Polski sieci Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które prowadzone są przez istniejące od wielu lat organizacje pozarządowe. Ośrodki te przede wszystkim udzielają bezpłatnej informacji prawnej i pomocy psychologicznej, prowadzą bazy instytucji świadczących pomoc dla określonych kategorii ofiar przestępstw i udzielają wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej.

Ośrodki tworzą sieć pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa we współpracy z organami samorządowymi oraz angażują wolontariuszy do działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem - szczególnie pokrzywdzonych "wrażliwych" - w charakterze ich opiekunów.

Co ważne - we współpracy z ośrodkami, a także wszystkimi współdziałającymi w tym zakresie podmiotami, podejmujemy działania, aby pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem była dla nich jak najlepiej dostępna. Dlatego też oprócz oferty pomocowej skierowanej do pokrzywdzonych w siedzibach ośrodków, które mają siedziby najczęściej w dużych miastach, staramy się docierać także do mniejszych miejscowości. Dzięki współpracy ze środowiskami lokalnymi, ośrodki otwierają filie i punkty pomocy poza swoimi głównymi siedzibami, dzięki czemu dostęp osób pokrzywdzonych do pomocy jest dużo łatwiejszy.

d1x4q3t

W rozwoju działań na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym, które mają na celu zbudowanie kompleksowego systemu, niezwykle ważna jest współpraca z innymi instytucjami i wszystkimi grupami zawodowymi, które powołane są po to, aby nieść pomoc osobom pokrzywdzonym, reprezentować ich prawa, edukować oraz gwarantować respektowanie i przestrzeganie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Andrzej Seremet, prokurator generalny: - Co roku na organizowanych przeze mnie konferencjach skupiamy się w sposób szczególny na jednym, istotnym zagadnieniu, istotnym dla pokrzywdzonych. W ubiegłym roku położyłem nacisk na kompensatę państwową, zwłaszcza w zakresie prawidłowej informacji o prawach przysługujących pokrzywdzonym z tego tytułu. Wcześniej zastanawialiśmy się nad kwestią wtórnej wiktymizacji ofiar.

W tym roku przedmiotem konferencji organizowanej przez Prokuraturę Generalną w Trybunale Konstytucyjnym jest ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa. Zagadnienia te zostały uznane za szczególnie istotne również przez organy Unii Europejskiej.

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, uznano, że ochrona prywatności ofiary może być jednym z istotnych sposobów zapobiegania wtórnej lub ponownej wiktymizacji ofiary przestępstwa, jej zastraszaniu i odwetowi. Środkiem, który do tego prowadzi może być m.in. nieujawnianie informacji dotyczących tożsamości i miejsca pobytu ofiary lub ograniczenie dostępu do takich informacji.

d1x4q3t

Pełną informację na temat dyżurów organizowanych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1x4q3t

Podziel się opinią

Share
d1x4q3t
d1x4q3t