Trwa ładowanie...
djywbx1
rząd

MS ws. deregulacji systemowej (komunikat)

...
Share
djywbx1

27.02. Warszawa - Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Deregulacja systemowa - koncepcja reformy rządowego procesu legislacyjnego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (tj. 27 lutego 2013 r.) Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu założeń ustawy o konsultacjach publicznych rządowych projektów aktów normatywnych raz o ocenie skutków regulacji.

djywbx1

Celem przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości propozycji jest bardziej efektywne wykorzystanie konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym, podniesienie jakości oceny skutków regulacji rządowych projektów aktów prawnych oraz większa transparentność stanowienia prawa.

Projektowane zmiany są efektem wielomiesięcznych analiz prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, z których wynika, że polski system stanowienia prawa wymaga głębokiej reformy. Systemowe słabości obecnego modelu przekładają się na zbyt dużą ilość uchwalanych ustaw, zbyt częste nowelizacje aktów prawnych oraz na niesatysfakcjonującą jakość tworzonego w Polsce prawa. Naczelnym celem proponowanych przez resort sprawiedliwości rozwiązań jest uwolnienie energii Polaków poprzez umożliwienie głębokiej, systemowej deregulacji prawa. Dotychczasowe ustawy deregulacyjne, takie jak ustawy otwierające dostęp do zawodów regulowanych czy ustawy ograniczające bariery administracyjne są bardzo potrzebne, ale też niewystarczające z punktu widzenia potrzeb polskich przedsiębiorców i obywateli. Mechanizmy deregulacyjne powinny zatem zostać wpisane w sam proces stanowienia prawa, tak aby umożliwić usunięcie nadmiaru zbędnych i szkodliwych przepisów.

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości narzędzia, dotyczące przede wszystkim konsultacji publicznych oraz oceny skutków regulacji oparte zostały na najlepszych wzorcach zagranicznych, ale uwzględniają też specyfikę polskiej administracji. Rozwiązania te, po przedyskutowaniu możliwych rozwiązań alternatywnych, powinny przyjąć formę ustawy nakładającej na dministrację rządową obowiązek stosowania się do określonych w niej procedur i zasad. Taka forma implementacji zapewni szybką i skuteczną poprawę w zakresie jakości tworzonych regulacji, przede wszystkim gospodarczych. Regulacja ustawowa będzie też stanowić gwarancję prawa obywateli do udziału w procesie stanowienia prawa poprzez rzeczywiste konsultacje publiczne.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

djywbx1

Podziel się opinią

Share
djywbx1
djywbx1