Trwa ładowanie...
d3bdag3

MS ws. konferencji nt. przemocy w rodzinie (komunikat)

...

d3bdag3
d3bdag3

15.09. Warszawa - Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

- Działania na rzecz wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, stanowią jeden z priorytetów kierowanego przez mnie resortu - powiedział dzisiaj minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji prasowej, na której zaprezentował Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie.

W spotkaniu - poza ministrem sprawiedliwości - udział wzięli m.in. Jolanta Kwaśniewska - prezes Fundacji "Porozumienie bez Barier", Jarosław Duda - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, będący jednocześnie krajowym koordynatorem realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz insp. Michał Czeszejko-Sochacki z Komendy Głównej Policji.

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie zawiera podstawowy zestaw uprawnień oraz wykaz placówek pomocowych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

d3bdag3

Karta jest efektem wspólnych prac Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji.

- Nie do przecenienia w działalności na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie jest aktywność organizacji pozarządowych, którą już wielokrotnie miałem okazję podkreślić. Z tym większą radością i satysfakcją przyjąłem wiadomość, że do prac nad Kartą Praw włączyła się Fundacja "Porozumienie bez Barier" pani Jolanty Kwaśniewskiej - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Aktualnie wydrukowano już kilkadziesiąt tysięcy Kart Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Łączny nakład docelowy wyniesie 178.500 egzemplarzy.

Karta Praw zostanie rozpowszechniona między innymi w sądach, za pośrednictwem komendanta głównego policji w podległych mu jednostkach, zostanie również przekazana do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

d3bdag3

W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz Jarosław Duda podpisali porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- To kolejny przykład międzyresortowej współpracy, która, o czym jestem w pełni przekonany, w znaczący sposób przyczyni się do wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych tego rodzaju przemocą i efektywnej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

- Celem tego porozumienia ma być zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności przy wykorzystaniu środków i form zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również skoordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania temu rodzajowi przemocy. Przedmiotem - nawiązanie i kontynuowanie ścisłej współpracy między stronami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez zintensyfikowanie działań w kierunku maksymalnego wykorzystania instrumentów służących pomocy osobom pokrzywdzonym - dodał.

d3bdag3

Porozumienie będzie realizowane wszelkimi sposobami i dogodnymi dla stron środkami w szczególności poprzez:

- wymianę informacji o publikacjach oraz szkoleniach,

- zapewnienie wzajemnego udziału w organizowanych konferencjach poświęconych problematyce przemocy w rodzinie,

- zapewnienie współpracy w opracowywaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych,

przede wszystkim jednak poprzez zapewnienie warunków do skutecznej wymiany informacji pomiędzy Specjalistycznymi Ośrodkami Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie a Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

d3bdag3

- Jestem przekonany, że dzięki porozumieniu nastąpi rozszerzenie oferty kierowanej do osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie przez placówki i organizacje wymienione w podpisanym dzisiaj dokumencie, w taki sposób, aby za każdym razem pomoc ta była udzielana szybko i w sposób najbardziej kompleksowy - stwierdził minister sprawiedliwości.

Krzysztof Kwiatkowski poinformował także, iż w najbliższy wtorek (20 września 2011 r.) uruchomiona zostanie zmodernizowana interaktywna strona www.pokrzywdzeni.gov.pl, na której znajdą się również informacje adresowane do pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

Budowa strony oraz "przyjazny dla odbiorcy" sposób zamieszczenia na niej informacji z pewnością przyczynią się do częstszych niż do tej pory jej odwiedzin. Jednocześnie jej systematyczna rozbudowa sprawi, że każdy ją odwiedzający znajdzie w niej dogodne i rzetelne źródło informacji.

d3bdag3

- Jestem przekonany, że zakrojone na szeroką skalę działania Ministerstwa Sprawiedliwości w znaczący sposób przyczynią się do wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych, zwłaszcza osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a szerokie informowanie o podejmowanych działaniach - przy pomocy środków masowego przekazu - spowodują, że osoby pokrzywdzone nie będą czuły się osamotnione, wyizolowane i bez nadziei na uzyskanie pomocy - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Ministerstwo Sprawiedliwości stało się w ostatnim czasie inicjatorem wielu przedsięwzięć nakierowanych na pomoc osobom pokrzywdzonym. Do inicjatyw tych należy m.in. opracowanie i wydanie "Karty Praw Ofiary Wypadków Drogowych".

Ponadto, w zakresie międzyresortowych działań na rzecz wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, 4 stycznia 2011 r. uruchomiony został telefon interwencyjno-informacyjnego. Podstawą jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania stanowiło podpisane przez ministra sprawiedliwości, komendanta głównego policji oraz dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych porozumienia dotyczącego funkcjonowania tego telefonu oraz podpisanie z komendantem głównym policji i przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.

d3bdag3

Numer telefonu interwencyjno-informacyjnego: 801 12 00 02.

Więcej - w tym treść podpisanego dzisiaj porozumienia - na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3bdag3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3bdag3