Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

MSI BIOSCIENCE - Złożenie przez wierzyciela Spółki wniosku o ogłoszenie upadłości (13/2015) - EBI

MSI BIOSCIENCE - Złożenie przez wierzyciela Spółki wniosku o ogłoszenie upadłości (13/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez wierzyciela Spółki wniosku o ogłoszenie upadłości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MSI Bioscience S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. powziął informację o złożeniu w Sądzie Rejonowym Gdańsk ? Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy przez wierzyciela Emitenta ? spółkę EBC Solicitors S.A. wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta wraz z zabezpieczeniem majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. EBC Solicitors S.A. w przedmiotowym wniosku wskazał, że jest wierzycielem Spółki co do kwoty 92,6 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę należnej tytułem wynagrodzenia za świadczenie na rzecz Spółki usług autoryzowanego doradcy. Spółka informuje równocześnie, że w dniu 12 marca 2015 r. w związku ze złożeniem ww. wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk ? Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z dnia 5 marca 2015 r. o zabezpieczeniu majątku dłużnika Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Zarząd
Emitenta informuje, że wskazane przez wierzyciela roszczenia pochodzą z 2012 r. i 2013 r. Spółka zamierza podjąć niezwłoczne działania mające na celu zawarcie porozumienia z wierzycielem. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Mariusz Chłopek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx