Trwa ładowanie...
d175c6h

MSP ma nadzieję, że JSW podpisze umowę standstill "w tych godzinach"

Resort skarbu państwa ma nadzieję, że "w tych godzinach" Jastrzębska Spółka Węglowa podpisze umowę standstill z obligatariuszami - przekazał w czwartek w Sejmie wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk. Dałoby to firmie dodatkowy czas na realizację zobowiązań.

Share
d175c6h

"Mamy nadzieję, że w tych godzinach nastąpi podpisanie przez JSW umowy standstill z obligatariuszami, która umożliwi realizację dalszych działań restrukturyzacyjnych" - powiedział Kowalczyk, odpowiadając na pytanie w sprawie sytuacji JSW zadane przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Znajdująca się w trudnej sytuacji JSW nie wykupiła we wskazanym terminie 22 września 2015 r. obligacji posiadanych przez ING Bank Śląski, tłumacząc to trwającymi rozmowami z obligatariuszami.

Spółka informowała w środę, że trwają intensywne rozmowy z PKO BP, BGK, ING oraz PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 jako obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW. Jako przedmiot rozmów JSW wskazała restrukturyzację zadłużenia, w tym zawarcie umowy typu standstill, która ma m.in. regulować kwestię warunków i terminów wykonania przysługującego każdemu z obligatariuszy prawa do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji.

d175c6h

Kowalczyk przypomniał w czwartek w Sejmie, że trudna światowa sytuacja sektora węgla w 2014 r. - zmniejszony popyt i obniżka cen - szczególnie dotknęła polskie przedsiębiorstwa tej branży, wśród nich JSW.

W związku z tą sytuacją na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy kapitałowej JSW, gdzie określono inicjatywy efektywnościowe i inwestycyjne w obszarze handlu, produkcji, zakupów i finansów. Trudną sytuację spółki pogorszyło na początku września żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln USD.

Opcja wcześniejszego wykupu przysługuje obligatariuszom JSW w związku z niewypełnieniem przez nią (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do końca lipca br. emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. Wiceminister przypomniał, że spółka wystąpiła do obligatariuszy z wnioskiem o wstrzymanie się przez nich do 31 października br. z wykonaniem przysługującego prawa do żądania wcześniejszego wykupu.

Kowalczyk zaznaczył, że spółka zobowiązała się podjąć działania mające na celu stworzenie nowej struktury finansowej grupy, a w związku z żądaniem ING zarząd JSW podjął się intensyfikacji działań restrukturyzacyjnych i wynegocjował ze stroną społeczną czasowe zawieszenie świadczeń pracowniczych (co ma wpłynąć na poprawę płynności finansowej JSW przez najbliższe trzy lata). Ogółem JSW oszacowała pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.

d175c6h

"Z informacji opublikowanych przez spółkę wynika, że trwają zaawansowane rozmowy z PKO BP, BGK, ING oraz PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1, jako obligatariuszami, które mają na celu restrukturyzację zadłużenia JSW. Elementem powyższych negocjacji jest warunek zawarcia umowy typu standstill" - wskazał w czwartek w Sejmie Kowalczyk.

"Aktualnie toczą się rozmowy dotyczące zawarcia umowy typu standstill, a następnie umowy restrukturyzacyjnej" - uściślił. Podkreślił przy tym, że zawarcie tych umów oraz przeprowadzenie procesu restrukturyzacji pozwoli spółce na dalsze funkcjonowanie, realizację zobowiązań względem wierzycieli oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

Pełnomocnik rządu ds. górnictwa przypomniał, że Skarb Państwa ma ograniczone możliwości ingerowania w działania spółek notowanych na giełdzie; realizuje swoje uprawnienia poprzez korzystanie z prawa głosu z akcji na walnym zgromadzeniu oraz wykorzystując mechanizmy kontrolne znajdujące się w kompetencji rady nadzorczej.

Odnosząc się do kwestii wakatów w zarządzie JSW, Kowalczyk wskazał m.in., że zapewniono ciągłość jego działania poprzez oddelegowanie do pełnienia funkcji prezesa przewodniczącego rady nadzorczej, będącego członkiem RN wskazanym przez MSP (Józefa Myrczka - PAP); w zarządzie pracuje też trzech pełnoprawnych członków zarządu ds. górniczych, pracowniczych oraz strategii. Ogłoszono też konkurs na prezesa i wiceprezesa ds. finansowych (21 września - PAP).(PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

d175c6h

Podziel się opinią

Share
d175c6h
d175c6h