Trwa ładowanie...
d3oa66k

MSP pozytywnie o planach PZU dot. poprawy rentowności i cięcia kosztów

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - PZU powinno stać się realnym narzędziem polskiej polityki gospodarczej i bezpiecznie akumulować oszczędności Polaków. Pozyskany w ten sposób polski kapitał posłuży do finansowania rozwojowych i rentownych projektów, uważa minister skarbu Dawid Jackiewicz. Plan ograniczenia kosztów i poprawy rentowności jest odpowiedzią na oczekiwania głównego akcjonariusza.

Share
d3oa66k

"Z zadowoleniem przyjmuję plan ograniczenia kosztów i poprawy rentowności, co jest odpowiedzią na oczekiwania głównego akcjonariusza. Liczę również, że nowa strategia spółki nakreśli drogę do osiągnięcia przez PZU pozycji silnego, europejskiego podmiotu z rynku ubezpieczeniowo-finansowego" - napisał Jackiewicz w komentarzu do opublikowanych dziś wyników ubezpieczyciela za 2015 r.

Minister podkreślił, że PZU jest największym i najbardziej rozpoznawalnym polskim ubezpieczycielem, zdolnym konsolidować wokół siebie działalność bliską ubezpieczeniowej, jaką jest zarządzanie funduszami czy inwestycje w sektor bankowy i medyczny. Uzyskana historycznie silna pozycja na rynku daje spółce naturalną przewagę nad konkurentami.

"Uważam jednak, że przewaga ta nie jest dostatecznie przez PZU 'konsumowana', o czym świadczą pogarszające się wyniki i spadające wskaźniki rentowności kapitału własnego, przy jednoczesnym istotnym wzroście ponoszonych kosztów, które obciążają spółkę oraz jej inwestorów. Przed nowym zarządem spółki stoją zadania poprawienia tych wskaźników, bezpiecznego budowania grupy oraz ograniczenia zbędnych wydatków" - napisał także Jackiewicz.

Prezes PZU Michał Krupiński poinformował dzisiaj, że PZU planuje ograniczyć koszty o ok. 20% w ciągu najbliższych trzech lat, zaś na ten rok zarząd nie przewiduje wzrostu kosztów. Celem grupy jest także powrót do rentowności w najbliższych latach do poziomu 20% dzięki koncentracji na podstawowej działalności.

d3oa66k

Prezes napisał w liście do akcjonariuszy, że rok 2015 z pewnością nie był łatwym dla Grupy PZU. Wygenerowany wynik finansowy jest najniższy od czasu debiutu PZU na giełdzie - zysk netto wyniósł 2 342,2 mln zł i spadł o 21,1% r/r. Wskaźnik ROE (przypadający jednostce dominującej) osiągnął poziom 18% i był niższy o 4,6 pkt proc.

"Ubiegły rok był więc kolejnym z rzędu, w którym wzrosły koszty a spadły zyski. W skutek złej koniunktury na rynkach finansowych, wynik na portfelu lokacyjnym w porównaniu do roku ubiegłego spadł o ponad 34%, co stanowi niespełna 1 mld zł. Jednocześnie zmalała rentowność podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Ta tendencja wymaga od nas stanowczych działań" - napisał Krupiński w liście do akcjonariuszy.

Według niego, słabsze w ostatnim czasie wyniki Grupy nie zmieniają jednak faktu, że fundamenty, na których budowana jest pozycja PZU pozostają silne i stabilne.

PZU odnotowało 2 342,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2 967,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2 939,39 mln zł wobec 3 693,22 mln zł zysku rok wcześniej. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto sięgnęły 18 359,04 mln zł w 2015 r. wobec 16 884,64 mln zł rok wcześniej.

d3oa66k

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 105,43 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)

d3oa66k

Podziel się opinią

Share
d3oa66k
d3oa66k