Trwa ładowanie...
d3vsvx9

MSX RESOURCES SA - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku (5/2015)

MSX RESOURCES SA - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku (5/2015)

Share
d3vsvx9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MSX RESOURCES SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MSX RESOURCES S.A. podaje do publicznej wiadomości, że z przyczyn leżących po stronie spółki zależnej Mineral Resources Holding S.a.r.l w dniu 2 marca 2015 roku nie dojdzie do publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej MSX Resources za IV kwartał 2014 roku. Do dnia dzisiejszego powyższa spółka nie przedstawiła zarówno sprawozdania jednostkowego jak i skonsolidowanego za przedmiotowy okres sprawozdawczy, co uniemożliwia sporządzenie sprawozdania MSX Resources S.A. oraz jej grupy kapitałowej zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a przede wszystkim odzwierciedlającego w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej. Udziały spółki Mineral Resources Holding S.a.r.l zgodnie ze sprawozdaniem za III kwartał 2014 roku, stanowiły około 90% sumy bilansowej MSX Resources S.A. w związku z czym powyższe wartości mają decydujące znaczenie dla rzetelności sprawozdań Emitenta. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby publikacja skonsolidowanego raportu
za IV kwartał 2014 roku nastąpiła w najbliższym możliwym terminie. Podstawa prawna: art. 56.1.2 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vsvx9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MSX RESOURCES SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MSX RESOURCES SA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-761 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Belwederska | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Wielkosław Staniszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vsvx9

Podziel się opinią

Share
d3vsvx9
d3vsvx9