Trwa ładowanie...
d1tv22z

MSX RESOURCES SA - Utrata znacznych aktywów przez Emitenta (7/2015)

MSX RESOURCES SA - Utrata znacznych aktywów przez Emitenta (7/2015)

Share
d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MSX RESOURCES SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Utrata znacznych aktywów przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MSX RESOURCES S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 marca 2015 r, Spółka uzyskała informację od partnerów mongolskich o utracie przez spółkę zależną Mineral Resources Holding S.a.r.l prawa do udziałów w spółkach posiadających licencje na poszukiwanie surowców, stanowiących główną wartość tej spółki. Tym samym Grupa Kapitałowa utraciła kontrolę nad aktywami wydobywczymi w Mongolii, gdzie planowano wydobycie złota i miedzi. Spółka o przedmiotowej inwestycji informowała m.in. raportem bieżącym nr 43/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku. W związku z listem intencyjnym o którym Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 79/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku, partnerem finansowym projektu była spółka Tarantoga Capital S.A., której zadaniem było m.in. pozyskanie finansowego inwestora strategicznego dla realizacji projektu. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, przyczyną utraty praw do udziałów przez spółkę Mineral Resources Holding S.a.r.l., jest brak zapłaty przez Tarantoga Capital S.A. na rzecz
partnerów mongolskich, przewidzianej umową zawartą między stronami. Emitent informuje jednocześnie, że powyższe informacje, które są kluczowe dla projektu i jednocześnie mają decydujący wpływ na wycenę przedmiotowych aktywów w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, były ukrywane przez spółkę Tarantoga Capital S.A. Do chwili obecnej do Spółki nie wpłynęło żadne zawiadomienie w tym zakresie od Tarantoga Capital S.A. Z uwagi na powyższe w dniu dzisiejszym Spółka złożyła oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych umów nabycia udziałów spółki Mineral Resources Holding S.a.r.l. Łączna wartość nabycia 100% udziałów spółki Mineral Resources Holding S.a.r.l zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 43/2014 z dnia 27 czerwca 2015 roku oraz 44/2014 z dnia 18 września 2014 roku wynosiła 553 mln PLN. Podstawa prawna: art. 56.1.2 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MSX RESOURCES SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MSX RESOURCES SA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-761 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Belwederska | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Wielkosław Staniszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

Podziel się opinią

Share
d1tv22z
d1tv22z