Trwa ładowanie...
d1812ut

Multimedia Polska chcą kłaść większy nacisk na usługi dla klientów biznesowych

1.9.Warszawa (PAP) - Multimedia Polska chcą kłaść większy nacisk na usługi dla klientów biznesowych i zwiększyć przychody z tego tytułu przynajmniej o 200-300 proc. - poinformował...

Share
d1812ut

1.9.Warszawa (PAP) - Multimedia Polska chcą kłaść większy nacisk na usługi dla klientów biznesowych i zwiększyć przychody z tego tytułu przynajmniej o 200-300 proc. - poinformował we wtorek prezes spółki Andrzej Rogowski.

"Jesteśmy na etapie rozbudowy departamentu obsługi klientów biznesowych i będziemy się chcieli mocniej przyjrzeć temu rynkowi i mocniej czerpać z niego korzyści" - powiedział na konferencji prasowej Rogowski i dodał, że w kręgu zainteresowania są zwłaszcza małe i średnie, ale także duże firmy.

"Dziś to ponad 8 mln zł przychodów w skali roku, ale jest to kwota do zwielokrotnienia w prognozie 2-3-letniej" - dodał.

d1812ut

Po konferencji powiedział zaś dziennikarzom, że spółka jest w stanie bez problemu zwiększyć tę kwotę o 200-300 proc.

Prezes podtrzymał też zapowiedzi, że zysk netto w 2009 roku wzrośnie w stosunku do roku 2008, ale nie podał szczegółów. Wcześniej prezes mówił, że EBITDA może wzrosnąć o 12-14 proc. w 2009 roku.

Rogowski powiedział też we wtorek, że spółka prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji, ale trudno powiedzieć czy coś się wydarzy w tym roku.

Podkreślił natomiast, że Multimedia prowadzą rozmowy z bankami w sprawie refinansowania długu i jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do niego w tym roku. Gdyby do tego nie doszło spółka musiałaby ograniczyć inwestycje, przede wszystkim na akwizycje.

d1812ut

"Rozmowy z bankami przebiegają dość dobrze i można nieśmiało powiedzieć, że możliwość refinansowania naszego zadłużenia w tym roku jest wysoce prawdopodobna. Myślę, że jakichś konkretów należałoby się spodziewać około połowy października, być może do końca października" - powiedział.

Inwestycje na rozbudowę i modernizację własnych sieci w pierwszym półroczu wyniosły 97,8 mln zł.

Prezes powiedział też, że inwestycje w projekt warszawski sięgną w październiku łącznie 85 mln zł zainwestowanych od początku tego projektu, a siecią objętych będzie ok. 80 tys. gospodarstw wobec ponad 50 tys. lokali na koniec drugiego kwartału 2009 roku.

Prezes Rogowski dodał, że spółka może w drugiej połowie września uruchomić usługę telewizji interaktywnej, a na przełomie trzeciego i czwartego kwartału usługi mobilne oparte na technologii WiMax.

d1812ut

Mutlimedia opublikowały późnym wieczorem w poniedziałek wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2009 roku.

Skonsolidowane przychody w drugim kwartale 2009 roku wzrosły rok do roku o 11 proc. do 129,2 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 10 proc. do 62,9 mln zł, a prezes Rogowski podkreślił, że gdyby nie wpływ kursów walut wzrost EBITDA wyniósłby ok. 17 proc.

"Mamy nadzieję, że po ustabilizowaniu się rynków zbliżymy się do tego wzrostu" - powiedział prezes.

Marża EBITDA utrzymała się na blisko 50-proc. poziomie. Zysk netto w drugim kwartale wzrósł rok do roku o 25 proc. do 13,7 mln zł.

d1812ut

W całym pierwszym półroczu 2009 roku przychody wzrosły o 11 proc. do 255,8 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA zwiększył się o 9 proc. do 124,2 mln zł, a zysk netto spadł o 2 proc. do 26,1 mln zł.

Spółka podała, że wzrost przychodów to w głównej mierze zasługa dynamiki wzrostów w segmencie cyfrowej telewizji kablowej (DTV) i szerokopasmowego dostępu do internetu. Około połowę sprzedaży stanowią wpływy z usług telewizyjnych. Druga połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży internetu i usług głosowych.

Na koniec drugiego kwartału 2009 roku spółka miała ponad 302,6 tys. internautów, czyli około 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość przychodów w tym segmencie wyniosła w pierwszym półroczu 2009 r. 63,1 mln zł, tj. 14 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Na koniec czerwca Multimedia sprzedawały łącznie 680 tys. usług telewizji (cyfrowej i analogowej, a także, programów Premium), czyli o 11 proc. więcej, niż rok wcześniej. Z usług cyfrowej telewizji kablowej (DTV) korzystało 87 tys. abonentów (92,9 tys. - łącznie z IPTV).

d1812ut

Na koniec drugiego kwartału 2009 roku spółka sprzedawała 207 tys. usług telefonii, czyli o ponad 12 proc. więcej niż przed rokiem.

Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) wzrósł w drugim kwartale 2009 roku do 62,4 zł z 58,6 zł rok wcześniej.

Wskaźnik CHURN (odejścia klientów) w segmencie dostępu do sieci internet wyniósł w drugim kwartale 0,79 średniomiesięcznie, a CHURN w segmentach telewizji i telefonii wyniosły odpowiednio 0,73 proc. i 0,86 proc.

Liczba abonentów korzystających z co najmniej dwóch usług (Double Play) wyniosła na koniec pierwszego półrocza 2009 roku ponad 281 tys., czyli o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z pakietu Triple Play korzystało 78,8 tys. abonentów - blisko 44 proc. więcej niż przed rokiem.(PAP)

bas/ jtt/

d1812ut

Podziel się opinią

Share
d1812ut
d1812ut