Trwa ładowanie...
d2cboqd

Multimedia Polska zwiększyły liczbę usług do 1,67 mln na koniec 2015 r.

Warszawa, 01.03.2016 (ISBnews) - Multimedia Polska zanotowały wzrost liczby sprzedanych usług (RGU) o ok. 73,7 tys. netto, tj. o 5% r/r do 1 674,6 mln usług na koniec 2015 r. W ocenie spółki, jest to wynik bardzo zadowalający i potwierdzający odwrócenie niekorzystnych trendów związanych z cyfryzacją telewizji naziemnej w Polsce. Liczba klientów wzrosła do 824,1 tys. na koniec ub. r.

Share
d2cboqd

"Rośnie liczba RGU w segmencie telewizji, w tym zwłaszcza telewizji cyfrowej, nie tylko w wyniku migracji klientów analogowych do telewizji cyfrowej, która przebiega zgodnie z oczekiwaniami, ale również w związku z organicznym rozwojem naszego biznesu, a także kilkoma mniejszymi akwizycjami. Obserwujemy również satysfakcjonujące wzrosty RGU w segmencie usług internetowych. W zakresie usług głosowych, aż do 2013 r. wbrew niekorzystnym trendom rynkowym udawało nam się wykazywać wzrosty zarówno w zakresie RGU (zwłaszcza telefonii VoIP), jak i w zakresie przychodów. Dopiero w ostatnich dwóch latach poddaliśmy się ogólnej sytuacji na rynku, choć jednocześnie odnotowujemy dalsze przyrosty użytkowników telefonii mobilnej, również w skojarzeniu z telefonią stacjonarną w technologii VoIP" - napisał prezes Andrzej Rogowski w liście do akcjonariuszy.

Na koniec ub. roku grupa świadczyła usługi na rzecz ok. 824 100 klientów, z których ok. 310 500 zamówiło 2 usługi , a ok. 130 300 zamówiło usługę multi play (pakiet 3 lub więcej usług).

Na koniec grudnia 2015 r. klienci łącznie korzystali z ok. 1 674 600 usług.

d2cboqd

Spółka podała, że wzrost RGU związany był z przejęciami mniejszych spółek telekomunikacyjnych, wprowadzeniem w 2014 r. nowych usług, spoza dotychczasowej podstawowej działalności telekomunikacyjnej, a także ze wzrostem organicznym naszego biznesu.

Średni miesięczny przychód na klienta (ARPU/HC) w 2015 r. wyniósł 67,12 zł wobec 66,26 zł w 2014 r.

Wskaźnik utraty klientów (ang. churn), definiowany jako stosunek liczby odłączeń odnotowanych na danej usłudze do liczby jednostek generowania przychodu (RGU) na początek danego okresu, wyniósł 11,7% (0,97% średniomiesięcznie) zarówno w 2014 r., jak i w 2015 r.

Prezes poinformował, że Multimedia Polska rozwijają nowe projekty (wykazywane jako pozostałe RGU) i ich efekty w obecnej fazie realizacji są obiecujące. Działania spółki przyczyniają się do wzrostu przychodu na klienta (ARPU).

d2cboqd

"Strategia utrzymywania wysokiego ARPU na klienta przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości oferowanych usług obowiązywała w latach 2012-2015 i obowiązywać będzie również w kolejnych okresach. Dynamika rynku telekomunikacyjnego wskazuje na silne trendy polegające na łączeniu wielu usług, w tym nie tylko telekomunikacyjnych, w związku z tym podstawowym wskaźnikiem, który grupa obecnie monitoruje, jest wskaźnik ARPU na klienta, a nie na usługę" - podkreślił Rogowski.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,5% r/r do 709,5 mln zł w 2015 r. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim wyższymi przychodami z segmentu telewizji o 0,6%, oraz z segmentu szerokopasmowego dostępu do internetu o 1,3%, przy jednoczesnym spadku przychodów z segmentu telefonii o 5,6% r/r, tłumaczy operator.

Zysk z działalności operacyjnej spadł o 5,7% do 135,7 mln zł, zaś marża zysku z działalności operacyjnej również spadła do poziomu 19,1% w 2015 r. z poziomu 20,4% w 2014 r. EBITDA spadła o 2,7% r/r do 348 mln zł.

Grupa odnotowała zysk netto w kwocie 86,2 mln zł, co oznacza wzrost o 70,7%, wobec 2014 r. Multimedia Polska podały, że oprócz zdarzeń o charakterze operacyjnym, największy wpływ na poziom zysku netto w 2015 r. miały kwestie podatkowe. Ponadto w ramach zdarzeń operacyjnych dodatkowy wpływ na wynik miały niekorzystne kursy wymiany walut (wzrost kosztów operacyjnych łącznie o kwotę ok. 9 mln zł).

d2cboqd

Prezes poinformował, że obecnie spółka nie planuje inwestycji w modernizację swoich sieci dostępowych i spodziewa się, że roczne nakłady inwestycyjne (z wyjątkiem tych związanych z przejęciami) w relacji do przychodów w latach kolejnych będą średnio nieznacznie niższe niż w latach ubiegłych, pomimo wzrostu skali naszej działalności.

"Przewidujemy, że istotny spadek nakładów inwestycyjnych będzie miał miejsce w ciągu najbliższych dwóch lat, tj. po zakończeniu procesu cyfryzacji naszej bazy abonenckiej w 2017 r. Jak zawsze jesteśmy zainteresowani dalszą konsolidacją rynku" - czytamy dalej.

W 2015 roku Multimedia Polska zrealizowały 4 transakcje akwizycyjne, przejmując sieci w Świnoujściu, Gliwicach, Władysławowie, Blachowni i Jastrzębiej Górze.

Multimedia Polska to jeden z wiodących na polskim rynku operatorów kablowych dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej.

(ISBnews)

d2cboqd

Podziel się opinią

Share
d2cboqd
d2cboqd