Trwa ładowanie...
d2ymwt9
d2ymwt9
espi

MURAPOL - Zawarcie znaczącej umowy (7/2015) - EBI

MURAPOL - Zawarcie znaczącej umowy (7/2015)
Share
d2ymwt9
CATALYST
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MURAPOL S. A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 marca 2015 r. spółka zależna od Emitenta (Spółka) zawarła warunkową umowę sprzedaży, na mocy której nabyła, pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Poznań, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznym obszarze 1,0786 ha położonej w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej za kwotę 8.936.509,57 zł + VAT. Spółka planuje realizację na nieruchomości projektu deweloperskiego o powierzchni użytkowej lokali ok. 10.000 m2. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ? "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Sapota Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2ymwt9

Podziel się opinią

Share
d2ymwt9
d2ymwt9