Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

NANOTEL - Zwarcie istotnych umów na budowę sieci szerokopasmowej w województwie małopolskim (7/2015) - EBI

NANOTEL - Zwarcie istotnych umów na budowę sieci szerokopasmowej w województwie małopolskim (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwarcie istotnych umów na budowę sieci szerokopasmowej w województwie małopolskim | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 12 marca 2015r. zawarł umowy ze spółką Telprojekt sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, których przedmiotem jest kompleksowa budowa sieci szerokopasmowej w województwie małopolskim o łącznej wartości 15.498.000 PLN brutto, a termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec III kwartału 2015r. Ze względu na zapisy umowy dotyczące zachowania poufności, Emitent jest zobowiązany do nieujawniania szczegółów. Realizacja powyższych umów będzie miała istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe w 2015 roku. Budowa linii światłowodowych realizowana jest w ramach pozyskanych środków finansowych z Unii Europejskiej z lat 2007-2013r. Telprojekt sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ma mocy umowy z Małopolską Siecią Szerokopasmową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jest generalnym wykonawcą kontraktu na ?Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu ?Małopolska Sieć
Szerokopasmowa? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013? Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h