Trwa ładowanie...
d1d0t66
d1d0t66

Napięcia na krajowym rynku długu mogą być negatywne dla ratingu - Fitch (aktl.)

...
Share
d1d0t66

(dochodzą dodatkowe informacje i tabela)

7.5.Warszawa (PAP) - Pojawienie się napięć na krajowym rynku długu wobec znaczących potrzeb finansowych państwa może prowadzić do obniżenia ratingu, natomiast przyspieszenie reform strukturalnych wywarłoby presję na podwyższenie ratingu - podała agencja Fitch Ratings w komunikacie.

"Znaczący wzrost wskaźnika zadłużenia publicznego wywarłby negatywną presję na rating. Pojawienie się napięć na krajowym rynku długu wobec znaczących potrzeb finansowych państwa może prowadzić do obniżenia ratingu" - napisano w komunikacie.

d1d0t66

Z wyliczeń Agencji wynika, że rządowe potrzeby pożyczkowe brutto będą duże, prognozy wskazują na 14,4 proc. PKB w tym roku.

Według analityków Agencji umiarkowany i tymczasowy wzrost obciążenia rządu odsetkami nie będzie znacząco pogarszać średniookresowej dynamiki długu publicznego. Jednak w krótszym okresie wolniejszy wzrost nominalnego PKB, większy deficyt i słabszy złoty mogą być negatywne dla dynamiki długu publicznego. Fitch prognozuje wzrost zadłużenia do 51 proc. PKB w 2009 (z 47 proc. w 2008) i stabilizację wokół tego poziomu w 2010 roku.

Zdaniem analityków agencji ostry spadek wskaźnika rolowania dla zagranicznego długu Polski i utrzymujący się drenaż oficjalnych rezerw walutowych spowodowałyby osłabienie bilansu płatniczego państwa i podniosłyby wrażliwość na szoki makroekonomiczne. Wymogłoby to także poważniejsze dostosowanie gospodarcze i podważyłoby wiarygodność kredytową.

Analitycy Fitch zaznaczają także, że pozytywny wpływ na rating miałoby przyspieszenie reform strukturalnych.

d1d0t66

"Przyspieszenie reform strukturalnych, które poprawiłyby środowisko gospodarcze, podniosły wskaźnik aktywności zawodowej oraz potencjalny wzrost gospodarczy Polski w średnim terminie wywarłoby presję na podwyższenie ratingu" - napisano w komunikacie.

Pozytywny wpływ na rating będzie miało także wypełnienie kryteriów z Maastricht i przyjęcie euro - uważają analitycy Fitch. Jako najbardziej prawdopodobną datę przyjęcia euro wskazują oni rok 2013.

We wtorek Agencja ratingowa Fitch podtrzymała długoterminowy rating Polski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie "A- ", a w walucie krajowej na poziomie "A". Perspektywa ratingów długoterminowych jest stabilna.

Jednocześnie agencja utrzymała krótkoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie "F2", a pułap krajowy na poziomie "AA-".

d1d0t66

Agencja spodziewa się, że zadłużenie państwa wzrośnie do poziomu 51 proc. PKB w bieżącym roku (z 47 proc. w roku 2008) i utrzyma się na tym poziomie w roku 2010.

Zdaniem agencji oficjalny plan przyjęcia euro w 2012 lub 2013 roku, powinien stanowić fundament dla prowadzenia polityki zmierzającej do ograniczenia deficytu, począwszy od roku 2010.

Jednak - napisano w komentarzu z wtorku - słabsze perspektywy wzrostu gospodarczego i cykl wyborczy (wybory prezydenckie w roku 2010) oznaczają, iż rządowi będzie trudno obniżyć deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB, czyli progu jednego z kryteriów z Maastricht.

Poniżej tabela z przewidywanymi wskaźnikami agencji Fitch:

d1d0t66

WSKAŹNIKI MARKOEKONOMICZNE I POLITYKA 2009 2010

realny PKB (proc.) 0,0 1,5 CPI (śr. roczna zmiana w proc.) 2,5 3,0 krótkoterminowe stopy procentowe (w proc.) 3,8 4,0 Saldo sektora general government (proc. PKB) -4,6 -3,3 Dług sektora general government (proc. PKB) 51,0 51,5 USD / PLN (śr. roczna) 3,2 3,2

FINANSE ZEWNĘTRZNE

saldo na rachunku obrotów bieżących (mld USD) -14,0 -10,4 saldo na rachunku obrotów bieżących (proc. PKB)-3,5 -2,5 saldo na rachunku obrotów bieżących + BIZ netto (proc. PKB) -1,4 -0,1 dług zagraniczny netto (mld USD) 124,8 115,4 dług zagraniczny netto (proc. PKB) 30,8 27,6 rezerwy walutowe wraz ze złotem (mld USD) 52,5 59,0 potrzeby finansowania zagranicznego brutto (proc. rezerw walutowych) 62,8 74,8

(PAP)

mak/ nik/ pam/

d1d0t66

Podziel się opinią

Share
d1d0t66
d1d0t66