Trwa ładowanie...
d2cwctp

Nastroje konsumentów w listopadzie wyraźnie się poprawiły - Ipsos

28.11. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) w listopadzie znacząco wzrósł i w porównaniu z październikiem optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, wzrósł o...

Share
d2cwctp

28.11. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) w listopadzie znacząco wzrósł i w porównaniu z październikiem optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, wzrósł o ponad 6 pkt., osiągając poziom 78,20 pkt. - podał w komunikacie Ipsos.

"Listopadowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos, po kilkumiesięcznych spadkach, odnotował wyraźny wzrost. W porównaniu z październikiem optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, wzrósł o ponad 6 pkt. osiągając poziom 78,20 pkt. To najwyższy wynik od sierpnia br. Od czerwca 2012 do października WOK cały czas spadał, miesiąc temu osiągając poziom najniższy od lat" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że zauważalne wzrosty zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika WOK. Najsilniej wzrosła ocena Klimatu gospodarczego oraz oczekiwań co do przyszłości.

d2cwctp

Ocena Klimatu gospodarczego, czyli ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian, w stosunku do października wzrosła o 8,68 pkt. uzyskując wynik 64,55 pkt.

"Wskaźnik bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych wzrósł o 4,06 pkt. (osiągając poziom 66,20 pkt). Nieco mniej niż połowa Polaków (49 proc.) jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (w październiku takie opinie wyrażało 52 proc. Polaków). Więcej z nas uważa, że sytuacja gospodarcza uległa poprawie (w październiku tego zdania było zaledwie 4 proc. Polaków, w listopadzie - 7 proc.)" - napisano.

Wskaźnik Skłonności do zakupów wyniósł 87,30 pkt, co oznacza wzrost w porównaniu z październikiem o 4,45 pkt.

"Zwiększył się odsetek Polaków pozytywnie oceniających zmianę sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W październikowym pomiarze 15 proc. respondentów spodziewało się poprawy sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy w listopadzie już 18 proc. uważało, że sytuacja gospodarcza ich gospodarstwa domowego będzie się poprawiać" - napisano.

d2cwctp

Zdaniem autorów badania, bardziej optymistyczna ocena zarówno sytuacji obecnej, jak i przyszłej, przekłada się również na duży wzrost wskaźnika oczekiwań względem przyszłości - w stosunku do października wzrósł on o 8,28 pkt. (osiągając poziom 83,70 pkt).

"W porównaniu do zeszłego miesiąca zwiększyła się grupa osób deklarujących, że aktualnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku. W październikowym pomiarze uważało tak 11 proc. Polaków, podczas gdy w listopadzie odsetek ten wzrósł do 15 proc. Wzrósł też odsetek Polaków deklarujących, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda się odłożyć jakieś pieniądze: w listopadowym pomiarze tego zdania było 19 proc. Polaków (wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do października)" - napisano.

Poniżej wskaźniki (w pkt):

X'12 XI'12 zmiana

Wskaźnik
Optymizmu
Konsumentów: 72,06 78,20 6,14

Klimat
Gospodarczy: 55,87 64,55 8,68

Skłonność
do Zakupów: 82,85 87,30 4,45

Wskaźnik
Bieżący 62,14 66,20 4,06

Wskaźnik
Oczekiwań 74,52 83,70 8,28

(PAP)

nik/ osz/

d2cwctp

Podziel się opinią

Share
d2cwctp
d2cwctp