Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd

Nastroje społeczne w marcu '13 pogorszyły się - TNS Polska

14.03. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne w marcu, w porównaniu z lutym, pogorszyły się. O 6 pkt proc. spadł odsetek optymistów, a odsetek pesymistów wzrósł o 5 pkt proc. - wynika...
Share
d8xkahd

14.03. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne w marcu, w porównaniu z lutym, pogorszyły się. O 6 pkt proc. spadł odsetek optymistów, a odsetek pesymistów wzrósł o 5 pkt proc. - wynika z marcowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"Ocena kierunku biegu spraw w kraju, po lutowym odbiciu, powróciła do poziomu z początku roku. Trzy czwarte Polaków (75 proc.) uważa, że ogólnie rzecz biorąc, sprawy idą w złym kierunku. To o 5 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem. Przeciwnego zdania jest 15 proc. badanych - o 6 punktów procentowych mniej niż w lutym 2013" - napisano w komunikacie.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

d8xkahd

2012 2013
V VI VII VIII IX X XI XII I II III
w
dobrym 19% 28% 24% 20% 15% 15% 19% 20% 15% 21% 15%

w złym 73% 60% 67% 70% 77% 76% 67% 69% 75% 70% 75%

brak
zdania 8% 12% 9% 10% 8% 9% 14% 11% 10% 9% 10%

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

d8xkahd

74 proc. Polaków uważa, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie, przy czym 50 proc. badanych określa go jako lekki, a 24 proc. jako głęboki. Przeciwnego zdania jest 21 proc. respondentów, z czego 1 proc. mówi, że gospodarka znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju, a co piąty (20 proc.) twierdzi, że rozwój ten jest powolny.

"W porównaniu z lutym br. opinie na temat obecnego stanu polskiej gospodarki nie zmieniły się znacząco. O 3 punkty procentowe zmniejszył się udział optymistów, przy jednoczesnym wzroście odsetka pesymistów o 2 punkty procentowe" - napisano w komunikacie.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

44 proc. Polaków jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności w naszym kraju pogorszą się. O tym, że warunki te ulegną poprawie przekonanych jest 15 proc. badanych. Kolejne 36 proc. przewiduje, że będzie mniej więcej tak samo, a 5 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

d8xkahd

"W porównaniu z poprzednim pomiarem o 3 punkty procentowe spadł odsetek optymistów. Ponadto odsetek pesymistów wzrósł o 4 punkty procentowe" - napisano w komunikacie.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

"W marcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wszystkie trzy oceny netto wskaźników nastrojów społecznych przyjmują wartości ujemne. Oznacza to, że Polacy częściej negatywnie oceniają badane aspekty" - napisano w komunikacie.

"Co więcej, w porównaniu z poprzednim pomiarem nastąpiło pogorszenie wszystkich ocen netto. Największy spadek, bo aż o 11 punktów procentowych zanotowano w przypadku kierunku zmian w kraju. Wskaźnik netto 3-letniej prognozy materialnych warunków życia ludzi spadł o 7 punktów procentowych, a ocena netto stanu gospodarki - o 5 punktów procentowych" - dodano.

d8xkahd

OCENY 2012 2013
NETTO V VI VII VIII IX X XI XII I II III

KIERUNEK ZMIAN
W KRAJU -54 -32 -43 -50 -62 -61 -48 -49 -60 -49 -60

STAN
GOSPODARKI -44 -24 -34 -45 -58 -59 -58 -54 -55 -48 -53

3-LETNIA
PROGNOZA
MATERIALNYCH
WARUNKÓW ŻYCIA
LUDZI -33 -27 -25 -36 -43 -41 -31 -32 -39 -22 -29

dane w pkt. proc.

Badanie zrealizowano w dniach 1-4 marca 2013 r. na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

fdu/ jtt/

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd