Trwa ładowanie...
d8cw0t3

NBP: Banki oczekują zaostrzenia polityki dla kredytów hipotecznych w III kw.

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Banki oczekują istotnego zaostrzenia polityki kredytowej oraz istotnego spadku popytu w III kw. w segmencie kredytów mieszkaniowych. Banki nie przewidują natomiast istotnych zmian w polityce kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych w tym okresie, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Share
d8cw0t3

Drugi kwartał br. był czwartym kwartał z rzędu, w którym banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych.

" Do głównych przyczyn zmiany polityki kredytowej banki zaliczyły kwestie regulacyjne: wejście w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Do zaostrzania polityki kredytowej przyczyniła się również prognoza sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmiana presji konkurencyjnej. Zdaniem banków, skutkiem zaostrzenia polityki kredytowej był niewielki spadek popytu" - czytamy w raporcie.

NBP wskazał, że w II kw. skala zaostrzenia polityki kredytowej była mniejsza niż banki zapowiadały.

d8cw0t3

Drugi kwartał z rzędu ankietowane banki zadeklarowały zaostrzenie wymogów dotyczących posiadanych przez kredytobiorców zabezpieczeń. Jednocześnie pojedyncze banki zaostrzyły inne warunki udzielania kredytów: podniosły marże kredytowe i pozaodsetkowe koszty kredytu oraz zwiększyły wymagany udział własny kredytobiorcy, podano także.

W III kw. br. banki przewidują brak istotnych zmian w polityce kredytowej, natomiast oczekiwanie wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne w III kw.2016 r. zgłosiło około 11% banków.

Według ankietowanych banków popyt na kredyty konsumpcyjne w II kwartale 2016 r. wzrósł. Bank centralny podkreślił, że po raz pierwszy od ponad 4 lat przewidywania banków z wcześniejszej edycji ankiety dotyczące kształtowania się popytu były zbieżne z realizacją.

"Banki które zaobserwowały wzrost popytu uzasadniały go głównie zmianą warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych, wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych" - czytamy także.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2016 r. wśród 25 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 86%.

(ISBnews)

d8cw0t3

Podziel się opinią

Share
d8cw0t3
d8cw0t3