Trwa ładowanie...
d1em6xp

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (13/2014)

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (13/2014)

Share
d1em6xp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj?cych dost?p do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Dariusza Mileckiego ? Prezesa Zarządu Spółki ? w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o zakupie przez podmiot z nim powiązany tj. Ronaro Investment Limited akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prezesa Zarządu podmiot, w którym pełni funkcję Dyrektora Generalnego oraz jest jedynym akcjonariuszem w dniu 17 stycznia 2014 r. podpisał umowę objęcia 873.306.000 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony trzysta sześć tysięcy) akcji w ramach oferty prywatnej przeprowadzanej przez Emitenta. Natomiast w dniu 13 lutego 2014 roku powziął informację o rejestracji objętych akcji w KRS. Akcje zostały objęte przez Ronaro Investment Ltd po cenie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, zatem łączna wartość transakcji wyniosła 87.330.600 złotych. Po przeprowadzeniu tej transakcji spółka Ronaro Investment Ltd posiada
873.306.000 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony trzysta sześć tysięcy) akcji uprawniających do wykonywania 82,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1em6xp

| | | NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEMEX S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chłodna | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 266 04 47 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@nemex.pl | | www.nemex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Dariusz Pilich Dyrektor ds Rynku Kapitałowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1em6xp

Podziel się opinią

Share
d1em6xp
d1em6xp